TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın

E-Müstahsil Makbuzu

E-Dönüşüm
eray.com.tr > ürünler > E-Dönüşüm > E-Müstahsil Makbuzu

E-Müstahsil Makbuzu

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE E-DÖNÜŞÜME ADIM ATIN

E-Müstahsil Makbuzu uygulaması sayesinde kağıt, basım ve arşivleme masrafları ortadan kalkar

Elektronik ortamda hazırlanan E-Müstahsil Makbuzu ile hata riski minimuma iner

Dijital ortamda saklanan E-Müstahsil Makbuzu ile verilerin kaybolma riski yoktur

E-Müstahsil Makbuzu uygulaması ile internetin olduğu her yerden kolay erişim sağlanır

E-Müstahsil Makbuzu elektronik ortamda 10 yıl boyunca kolayca saklanır

Dijital ortamda kesilen E-Müstahsil Makbuzu, matbu evrak tüketimini ortadan kaldırır ve doğayı korur

E-MÜSTAHSİL MAKBUZU İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

E-Müstahsil Makbuzu ile E-Dönüşüme Başlayın
Tüm Süreçlerinizi Dijital Ortamda
Oluşturun & Saklayın & Paylaşın & Görüntüleyin
e-mustahsil makbuzu-e-mm
e-mustahsil-makbuzu-yerinde-imza
 • E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden;

faaliyet alanları gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar

(2020 ve takip eden yıllarda E-Fatura uygulamasına geçiş yapan ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler E-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde)

gereken başvuru işlemlerini yaparak E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

 • Müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler;

1 Temmuz 2020’den sonra, komisyoncu ve tüccarlar sınıfına girenler ise 1 Ocak 2020’den sonra müstahsil makbuzlarını, E-Müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.

e-mustahsil-makbuzu-yerinde-imza
 • E-Müstahsil Makbuzu;

zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, isterlerse 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren sisteme dahil olabilirler.

 • Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden;

mal satın alan tüccarlar ile kazancı basit usulde belirlenen ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler, E-Müstahsil Makbuzu sistemine geçebilir.

 • Uygulamaya dahil olacak mükelleflerin;

VUK Genel tebliği ile zorunluluk getirilen haller dışında, E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları yoktur.

E-Müstahsil Makbuzu

E-Müstahsil Makbuzu uygulamasından faydalanabilmek için

3 farklı yol kullanılabilmektedir.

 

 • Doğrudan Entegrasyon:

İşletmeler kendi bilgi işlem alt yapıları üzerinden Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın teknik kılavuzlarla belirtiği altyapı ve kalite sertifikasyonlarını tamamlayarak GİB ile doğrudan etkileşime geçen bir yapı kurabilir.

 

 • GİB Portal:

Gelir İdaresi Başkanlığının sunduğu GİB Portalı aracılığıyla makbuzlar tek tek işlenerek uygulama kullanılabilir.

 

 • Özel Entegratör:

Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan özel entegratörlük yetkisi alan uygulamalar üzerinden E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına hızlı geçiş yaparak kullanılabilir.

e-müstahsil makbuzu e-mm görsel
 • E-Müstahsil Makbuzu uygulaması sayesinde kağıt, basım ve arşivleme masrafları ortadan kalkar
 • Elektronik ortamda hazırlanan E-Müstahsil Makbuzu ile hata riski minimuma iner
 • Dijital ortamda saklanan E-Müstahsil Makbuzu ile verilerin kaybolma riski yoktur
 • E-Müstahsil Makbuzu uygulaması ile internetin olduğu her yerden kolay erişim sağlanır
 • E-Müstahsil Makbuzu elektronik ortamda 10 yıl boyunca kolayca saklanır
 • Dijital ortamda kesilen E-Müstahsil Makbuzu, matbu evrak tüketimini ortadan kaldırır ve doğayı korur

     35 YILLIK TECRÜBE & GÜÇLÜ ALTYAPI & UZMAN KADRO & HIZLI TEKNİK DESTEK

E-Müstahsil Makbuzu ile İlgili "Sık Sorulan Sorular"

E-MM Nedir?

487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe giren E-Müstahsil Makbuzu (E-MM) Uygulaması, matbu müstahsil makbuzunun Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tespit edilen standartlara uygun olarak elektronik ortamda oluşturulması, hem kağıt hem de elektronik ortamda muhafazası ve ibrazı ile elektronik ortamda raporlamasını kapsayan uygulamadır.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımında fatura yerine geçen ticari vesika olarak basılı ortamda Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, 01/01/2018 tarihinden itibaren E-Müstahsil Makbuzu düzenleyerek, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Başkanlığa iletebilirler.

E-MM’ye Kimler Geçiş Yapabilir?

E-Müstahsil Makbuzu, zorunlu bir uygulama olmayıp, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereğince müstahsil makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mükellefler, isterlerse 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren uygulamaya geçiş yapabilirler.

Gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden mal satın alımı yapan tüccarlar ile kazancı basit usulde belirlenen ve defter tutmak zorunda olan çiftçiler, E- Müstahsil Makbuzu uygulamasını kullanmaya başlayabilirler.

Uygulamaya geçiş yapacak mükelleflerin; VUK Genel tebliği ile zorunluluk getirilen halleri dışında, E-Fatura, E-Arşiv Fatura ve E-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

E-DÖNÜŞÜM ZORUNLULUK TABLOSU

GELİR İDARE BAŞKANLIĞI ZORUNLULUK MEVZUATI
MÜKELLEFZORUNLULUKTARİH
2018 Yılı Cirosu 10 Milyon TL Üzeri Mükelleflere-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Defter + e-Defter Saklama1/1/2020
2018 veya 2019 Yılında Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL Üzeri Mükelleflere-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama1/1/2021
EPDK’dan Lisanslı Şirketler (Bayilik Lisansı Olanlar Dahil) ÖTV 1e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil + e-İrsaliye7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama1/1/2021
İnternet Aracılığı ile Satış, Kiralama ve Reklam İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenlere-Fatura + e-Arşiv Fatura7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama1/1/2021
Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlare-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil + e-İrsaliye1/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama1/1/2020
Bavul Ticareti Yapanlare-Fatura + e-Arşiv Fatura7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama1/1/2021
Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL’yi Aşan Faturalare-Arşiv Fatura1/1/2020
Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek 5.000 TL’yi Aşan Faturalare-Arşiv Fatura1/1/2020
2018 Yılı Cirosu 25 Milyon TL Üzeri Mükelleflere-İrsaliye7/1/2020
e-Fatura Mükellefi Olup Şekerin(Beyaz Şeker, Yarı Beyaz Şeker…) İmalini Gerçekleştiren Mükelleflere-İrsaliye7/1/2020
e-Fatura Mükellefi Olup Maden, Demir ve Çelik (GTİP 72) ile Demir veya Çelikten Eşya (GTİP 73) İmali, İthali veya İhracı Faaliyetindee-İrsaliye7/1/2020
Gübre Takip Sistemi’ne Kayıtlı Kullanıcılare-İrsaliye7/1/2020
Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketlere-Defter1/1/2020
Tüm Mevcut e-Defter Mükellefleri (Geçmiş e-Defterler Dahil)e-Defter Saklama1/1/2020
01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Devam Etmekte Olan Serbest Meslek Erbaplarıe-Serbest Meslek Makbuzu6/1/2020
01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Başlayacak Serbest Meslek Erbaplarıe-Serbest Meslek Makbuzuİşe Başladıkları Ayı İzleyen 3. Ayın Sonu
e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan ve Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Mükelleflere-Müstahsil Makbuzu7/1/2020
Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlare-Bilet1/1/2021
Sinema İşletmelerie-Bilet01.0.2020

E-Müstahsil Makbuzu kimler için zorunludur?

E-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereğince müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar, 1/7/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip yıllarda E-Fatura uygulamasına geçiş yapan ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler E-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde) gerekli başvuruları yaparak E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak zorundadır.

Müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler 1 Temmuz 2020’den sonra, komisyoncu ve tüccarlar ise 1 Ocak 2020’den sonra müstahsil makbuzlarını, E-Müstahsil makbuzu olarak düzenlemek zorundalar.

E-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Nasıl Geçiş Yapılır?

E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçiş yapmak için Mali mühür veya E-İmza’ya sahip olunmalıdır. Mali mühür veya E-İmzaya sahipseniz E-Müstahsil Makbuzu sistemine geçiş yapabilirsiniz.

E-Müstahsil Makbuzu Nasıl Düzenlenir ve Teslim Edilir?

Dijital ortamda düzenlenen ve elektronik sertifika ile imzalanan E-Müstahsil Makbuzunun basılı çıktısı alınarak, çıktının ıslak imza ile imzalanması ve satıcı konumundaki çiftçiye verilerek çiftçi tarafından fiziksel ortamda muhafaza edilmesi gerekir. E-Müstahsil Makbuzunu düzenleyen tüccarın düzenlenen E-Müstahsil Makbuzunu elektronik sertifika ile imzalı şekilde, dijital ortamda saklanması gerekir.

E-Müstahsil Makbuzunda bulunması zorunlu olan bilgiler nelerdir?

 • Malı satın alan tüccar veya çiftçinin adı, soyadı veya unvanı, vergi dairesi, VKN’si ve adresi
 • Belgenin tarihi, saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası
 • Malın satışını yapan çiftçinin adı, soyadı, TCKN’si ve ikametgah adresi
 • Satışa konu malın cinsi, miktarı, bedeli, vergi ve varsa diğer kesintilerin tutarı

Gerektiğinde, müstahsil makbuzunda bulunması gereken zorunlu bilgilere ek olarak ihtiyaçlar doğrultusunda farklı bilgilere de yer verilebilmektedir.

E-MM uygulamasından yararlanma yöntemleri nelerdir?

1- GİB Portalı üzerinden

2- Özel Entegratör aracılığıyla

3- Kendi bilgi işlem sisteminin Başkanlık sistemine entegrasyonu ile

E-MM Avantajları Nelerdir?

 • E-Müstahsil Makbuzu uygulaması sayesinde kağıt, basım ve arşivleme masrafları ortadan kalkar
 • Elektronik ortamda hazırlanan E-Müstahsil Makbuzu ile hata riski minimuma iner
 • Dijital ortamda saklanan E-Müstahsil Makbuzu ile verilerin kaybolma riski yoktur
 • E-Müstahsil Makbuzu uygulaması ile internetin olduğu her yerden kolay erişim sağlanır
 • E-Müstahsil Makbuzu elektronik ortamda 10 yıl boyunca kolayca saklanır
 • Dijital ortamda kesilen E-Müstahsil Makbuzu, matbu evrak tüketimini ortadan kaldırır ve doğayı korur

E-MM’ye geçmemenin cezası var mı?

Zorunluluk kapsamına girdiği halde E-Müstahsil Makbuzu uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile E-Müstahsil Makbuzu düzenlemesi gerektiği halde makbuzlarını E-MM olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt Müstahsil Makbuzu düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler hakkında Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanır.

Mağaza / Online Alışveriş