TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın

E-Serbest Meslek Makbuzu

E-Dönüşüm
eray.com.tr > ürünler > E-Dönüşüm > E-Serbest Meslek Makbuzu( E-SMM)

E-Serbest Meslek Makbuzu( E-SMM)

E-SERBEST MESLEK MAKBUZU İLE E-DÖNÜŞÜME ADIM ATIN

E-Serbest Meslek Makbuzu ile maliyetinizi TL’den kuruşa düşürün.

E-Serbest Meslek Makbuzu Raporlarınızı kolayca oluşturarak zaman kananın.

E-Serbes Meslek Makbuzu ile hatalı işlemleri ait iade ve ret süreçlerini dijital olarak yönetin.

E-Serbest Meslek Makbuzu ile makbuz basım gönderim ve takip masraflarından kurtulun.

E-Serbest Meslek Makbuzu ile tüm makbuzlarınızı dijital olarak 10 yıl güvenle saklayın.

E-Serbest Meslek Makbuzu ile arşiv ve depolama maliyetlerinizi azaltın.

E-SMM İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER

E-SMM Uygulamasını İşletmenizin ERP ve Yazılımına Entegre Edin
Tüm Süreçlerinizi Dijital Ortamda
Oluşturun & Saklayın & Paylaşın & Görüntüleyin
E-Serbest Meslek Makbuzu( E-SMM)
e-smm banner 10 e-serbest meslek makbuzu kimler için

1-Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan 01/02/2020 itibariyle faaliyetlerine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihinde

2- Serbest meslek faaliyetinde bulunanlardan 01/02/2020 itibariyle faaliyetlerine başlayacak olanların başladıkları ayı takip eden 3 ayın sonuna kadar dahil olmalı gerekir.

Yukarıda belirtilen gruba ilave olarak;

1- Gümrük komisyoncuları, her nevi borsa ajan ve acenteleri

2- Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemesine rağmen serbest meslek erbabını bir araya getirme suretiyle işbirliği kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya diğer suretlerle serbest meslek erbabının kazancı üzerinden hisse alanlar.

3- Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla birlikte serbest meslek erbabına ait ticarî ve meslekî işleri takip eden ve konser veren sanatçılar.

4- Vergi Usul Kanununun (VUK) 155’inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisine haiz ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber ve buna benzer mesleki faaliyette bulunanlar.

5- Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortak olanlar veya adi komandit şirketlerde komandite ortak olanlar.

E-Serbest Meslek Makbuzu( E-SMM)

1- Gümrük komisyoncuları, her nevi borsa ajan ve acenteleri

2- Bizzat serbest meslek erbabı tarifine girmemesine rağmen serbest meslek erbabını bir araya getirme suretiyle işbirliği kurmak veya bunlara sermaye temin etmek suretiyle veya diğer suretlerle serbest meslek erbabının kazancı üzerinden hisse alanlar.

3- Dava vekilleri, müşavirler, kurumlar ve tüccarlarla birlikte serbest meslek erbabına ait ticarî ve meslekî işleri takip eden ve konser veren sanatçılar.

4- Vergi Usul Kanununun (VUK) 155’inci maddesinde belirtilen şartlardan en az ikisine haiz ebe, sünnetçi, sağlık memuru, arzuhalci, rehber ve buna benzer mesleki faaliyette bulunanlar.

5- Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortak olanlar veya adi komandit şirketlerde komandite ortak olanlar.

Eray teknoloji e-smm e-sebest meslek makbuzu

1- e-İmza (Şahıs Firmaları) için; 

http://mm.kamusm.gov.tr/ üzerinden başvuruda bulunulur, hali hazırda varsa geçerlilik süresi kontrol edilir.

2-Kullanmak istediğiniz yararlanma yöntemine göre;

Özel Entegratör veya GİB Portal üzerinden başvuruda bulunarak geçiş işlemleri tamamlanır.

e-serbest-meslek-makbuzu-e-smm 600 px
 • E-SMM kullanıldığında tüm hesaplamalar otomatik olarak gerçekleşir.
 • E-SMM ile her işlem yapıldığında mali mühür ve e-imzanızı takılması gerekmez.
 • E-SMM kolayca oluşturulabilir böylece zamandan tasarruf sağlanır.
 • E-SMM ile iade ve ret süreçleri dijital olarak kolaylıkla yönetilebilir.
 • E-SMM ile makbuz gönderim takibi kolaylıkla yapılabilir.
 • E-SMM ile tüm makbuzlar dijital olarak 10 yıl güvenle saklanabilir.
 • E-SMM ile arşiv ve depolama maliyetleri azalır.
 • E-SMM ile geçmişe dönük verilere hızlıca erişilebilir.
 • E-SMM ile altyapı hizmetleri ile uğraşmak zorunda kalınmaz.

     35 YILLIK TECRÜBE & GÜÇLÜ ALTYAPI & UZMAN KADRO & HIZLI TEKNİK DESTEK

E-SMM ile İlgili "Sık Sorulan Sorular"

E-SMM Nedir?

E-Serbest Meslek Makbuzu (E-SMM), serbest meslek erbabının mesleki faaliyetleri karşılığı olarak düzenlediği, basılı serbest meslek makbuzu ile aynı yasal özelliklere haiz, hizmet alanın talebine göre elektronik ortamda veya matbu kağıt suretiyle olarak teslim edilebilen, dijital olarak saklanabilen ve yasal olarak ibraz edilebilen bir elektronik belgedir. E-SMM’de diğer E-Dönüşüm uygulamaları gibi Gelir İdaresi Başkanlığı’na (GİB) raporlanır. Serbest Meslek Makbuzu belgesi düzenlemek zorunda olan mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçı gibi Serbest Meslekle iştigal eden mükellefler 1 Ocak 2018 tarihinden beri uygulamaya geçiş yapma imkanına sahiptir.

E-SMM’ye Kimler Geçiş Yapabilir?

1/1/2018 tarihinden itibaren dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya geçiş yaparak mesleki faaliyetlerine ilişkin tahsilatları karşılığında kâğıt olarak düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge suretinde elektronik ortamda düzenleyebilir. Bu uygulama ile serbest meslek erbabı muhatabının talebine istinaden elektronik veya kâğıt ortamda gönderebilir, elektronik ortamda muhafaza ederek Gelir İdaresi Başkanlığı’na yine elektronik ortamda raporlayabilirler.

Serbest muhasebeci, mali müşavir, avukat, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, doktor, mühendis, müşavir, senarist, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, serbest öğretmen, sağlık memuru, artist, menajer, yönetmen, rehber vb. serbest meslek sahipleri talep etmeleri halinde E-SMM uygulamasına hemen geçiş yapabilirler.

E-DÖNÜŞÜM ZORUNLULUK TABLOSU

GELİR İDARE BAŞKANLIĞI ZORUNLULUK MEVZUATI
MÜKELLEF ZORUNLULUK TARİH
2018 Yılı Cirosu 10 Milyon TL Üzeri Mükellefler e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Defter + e-Defter Saklama 1/1/2020
2018 veya 2019 Yılında Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL Üzeri Mükellefler e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil 7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama 1/1/2021
EPDK’dan Lisanslı Şirketler (Bayilik Lisansı Olanlar Dahil) ÖTV 1 e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil + e-İrsaliye 7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama 1/1/2021
İnternet Aracılığı ile Satış, Kiralama ve Reklam İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler e-Fatura + e-Arşiv Fatura 7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama 1/1/2021
Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar e-Fatura + e-Arşiv Fatura + e-Müstahsil + e-İrsaliye 1/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama 1/1/2020
Bavul Ticareti Yapanlar e-Fatura + e-Arşiv Fatura 7/1/2020
e-Defter + e-Defter Saklama 1/1/2021
Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL’yi Aşan Faturalar e-Arşiv Fatura 1/1/2020
Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek 5.000 TL’yi Aşan Faturalar e-Arşiv Fatura 1/1/2020
2018 Yılı Cirosu 25 Milyon TL Üzeri Mükellefler e-İrsaliye 7/1/2020
e-Fatura Mükellefi Olup Şekerin(Beyaz Şeker, Yarı Beyaz Şeker…) İmalini Gerçekleştiren Mükellefler e-İrsaliye 7/1/2020
e-Fatura Mükellefi Olup Maden, Demir ve Çelik (GTİP 72) ile Demir veya Çelikten Eşya (GTİP 73) İmali, İthali veya İhracı Faaliyetinde e-İrsaliye 7/1/2020
Gübre Takip Sistemi’ne Kayıtlı Kullanıcılar e-İrsaliye 7/1/2020
Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler e-Defter 1/1/2020
Tüm Mevcut e-Defter Mükellefleri (Geçmiş e-Defterler Dahil) e-Defter Saklama 1/1/2020
01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Devam Etmekte Olan Serbest Meslek Erbapları e-Serbest Meslek Makbuzu 6/1/2020
01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Başlayacak Serbest Meslek Erbapları e-Serbest Meslek Makbuzu İşe Başladıkları Ayı İzleyen 3. Ayın Sonu
e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan ve Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Mükellefler e-Müstahsil Makbuzu 7/1/2020
Kara-Deniz Taşımacılığında D1 Yetki Belgesi Olanlar e-Bilet 1/1/2021
Sinema İşletmeleri e-Bilet 01.0.2020

E-SMM kullanımında öne çıkan meslekler

 • AVUKAT
 • DOKTOR
 • MÜHENDİS
 • MİMAR
 • MALİ MÜŞAVİR

Serbest Meslek Nedir?

Bir kurum, kuruluş yada tüzel kişiliğe bağlı olmaksızın kendi işlerini yapan meslek erbabının iş tanımı olarak Serbest Meslek ifadesi kullanılır.

Kimler Serbest Meslek Makbuzu Düzenler?

Şahsi unvan veya isim hesabına, düzenli olarak mesleki faaliyette bulunan; veteriner, mimar, avukat, doktor, diş hekimi, mühendis, müşavir, mali müşavir, serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir, ressam, yazar, noter, rehber, danışman, vb. kişiler serbest meslek erbabı olarak sayılmakta olup, bu sınıflara dahil kişiler serbest meslek makbuzu düzenleyebilmektedir.

Yine bu sınıflara dahil olanlardan e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçiş yapanlar ilgili tarih başlangıcından itibaren e-Serbest Meslek Makbuzu düzenlemeye başlayacaklardır.

Serbest Meslek Makbuzu nasıl düzenlenir?

 • Makbuzu verenin soyadı, adı veya ünvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Alıcının soyadı, adı veya ünvanı ve adresi,
 • Tahsil edilen ödemenin miktarı,
 • Paranın tahsil edildiği tarih,
 • KDV tutarı ve gelir vergisi tutarı,

yazılır ve bu makbuzlar serbest meslek erbabı tarafından bizzat imzalanır. Serbest meslek makbuzları seri ve sıra numarası ile birbirini takip edecek şekilde devam eden sayfalardan oluşmalıdır.

Serbest Meslek Makbuzunda Uygulanacak Vergi Detayları Nelerdir?

Belge düzenlenmeden önce hesaplanması gereken stopaj ve KDV oranları aşağıdaki şekildedir.

 • Sağlık hizmeti ücretlerinde % 8 KDV
 • Diğer ücretler üzerinden %18 KDV
 • Ücret sanat, eğitim, araştırma vb. gibi bir hizmete karşılık ise KDV oranı % 17
 • Gelir vergisi stopajı olarak % 20

Brüt ücret üzerinden gelir vergisi hesaplanarak yazılır. Gelir Vergisi oranı %20 olarak alınmalıdır. Brüt ücretten gelir vergisi düşülür sonrasında KDV eklenerek net alınacak ücret hesaplanır.

E-SMM Geciş Zorunluluk Zamanı

01/01/2018 tarihi itibariyle dileyen serbest meslek erbapları uygulamaya dahil olarak mesleki faaliyetleri ile ilgili tahsilatları için matbu olarak düzenlemiş oldukları Serbest Meslek Makbuzunu elektronik belge suretinde elektronik ortamda düzenleyebilir, muhatabının talebine istinaden doğrudan elektronik veya elden iletilebilir. Düzenleme sonrasında elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda raporlayabilirler.

E-Serbest Meslek Makbuzunda Bulunması Gereken Bilgiler Nelerdir?

E-SMM belgesinde aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunludur.

 • Serbest meslek erbabının; adı, soyadı, vergi dairesi, VKN veya TCKN’si, adresi,
 • Müşterinin adı, soyadı veya unvanı, adresi, vergi mükellefi ise vergi dairesi, VKN veya TCKN’si;
 • Belgenin düzenlenme tarihi ile saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı ve belge numarası,
 • Tahsil edilen ödeme miktarı (varsa vergi tevkifat tutarları ve katma değer vergisi tutarları ayrıntılı olarak gösterilmelidir),

E-SMM Bilgileri Raporlanması Nasıl Yapılır?

 

E-SMM uygulamasını kendi bilgi işlem sistemlerinin Başkanlık sistemleri ile entegrasyonu üzerinden kullanan mükellefler ve E-SMM hizmeti verme konusunda Başkanlıktan yetki alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturulan E-SMM belgelerine ilişkin olarak, Başkanlığın www.efatura.gov.tr internet adresinde yayınlanan veri formatı ve standardına uygun “E-SMM Raporu”nu elektronik sertifika ile zaman damgalı olarak imzalayarak www.efatura.gov.tr web adresinde yayınlanan teknik kılavuzlarda açıklanan yöntem veya yöntemlerle Başkanlık sistemine elektronik ortamda aktarmalıdır.

 

E-SMM Çıktısı Müşteriye Verilmeli mi?

E-SMM’nin elektronik ortamda iletilmesi gerekmektedir. Belgenin basılı çıktı olarak alıcı tarafından talep edilmesi durumunda, belgenin çıktısı alınır, ıslak imza atılarak teslim edilir. Islak imza yerine serbest meslek erbabının imzasının notere tasdik ettirilmesi sonrasında, hazır matbu imzalı olarak düzenlenip teslim edilmesi de mümkündür. E-SMM’nin mutlaka elektronik ortamda muhafaza edilmesi ve ibrazı gerekmektedir.

Ne zamandan itibaren kağıt SMM kesemem?

1-Serbest Meslek Faaliyetinde bulunanlar kişilerden 01/02/2020 itibariyle faaliyetlerine devam etmekte olanların 01/06/2020 tarihinde

2- Serbest Meslek Faaliyetinde bulunan kişilerden 01/02/2020 itibariyle faaliyetlerine başlayacak olanların başladıkları ayı takip eden 3 ayın sonuna kadar E-SMM uygulamasına dahil olmaları gerekmektedir. 

Mağaza / Online Alışveriş