444 85 85
TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > 2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

Bu yazımızda sizlere e imza başvuru nasıl yapılır konusunu anlatmaya çalışacağız. Bilindiği üzere teknolojinin gelişimi bizlere birçok noktada kolaylık sağladı. E imza başvuru konusu da bunlardan birini oluşturuyor.

İsterseniz öncelikle elektronik imza dijital imza gibi kavramların ne anlama geldiğine etraflıca bir değinelim ve sonrasında e imza başvurusunun nasıl yapılacağını veya bu hususta size yardımcı olarak firmanın olup olmadığına bir bakalım

Elektronik imza nedir?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

E-imza veya elektronik imza, elektronik belgeler veya formlar üzerinde onay veya kabul almanın yasal bir yoludur. Hemen her işlemde elektronik imza el yazısı ile atılmış bir imzanın yerini alabilir.

Bireyin bir şeyi kabul etme niyetini gösteren elektronik imzalar (e-imzalar) aslında yeni bir şey değil.  Dünyanın birçok ülkesinde kabul ve kullanımları yıllardır yaygın durumdadır. Dünya çapında yüz milyonlarca kullanıcı elektronik ortamda rahat bir şekilde imzasını atabilmekte. Ancak, elektronik imzalar yasal mı şeklinde sorular da ister istemez gündemi meşgul etmekte.

e imza başvuru

Kısa cevap evet şeklinde, elektronik imzalar yasal. Ancak bu sorunun asıl uğraştığı şey, bir e-imzanın bağlayıcı ve uygulanabilir bir sözleşme oluşturup oluşturamayacağı şeklindedir. Ve yine, kısa cevap evet. Elektronik imzalar, sanayileşmiş dünyada yaygın olarak tanınmakta ve kabul edilmektedir ve ayrıca geleneksel kağıt tabanlı imzalardan daha güvenlidir ve bu nedenle sahteciliğe daha az duyarlıdır.

Elektronik imzayı yasal olarak bağlayıcı kılan nedir?

Türkiye ve dünyanın diğer sanayileşmiş ülkelerinde, elektronik imzalar ve kayıtlar, geleneksel el yazısı imzalar ve kağıt belgelerle aynı ağırlık ve yasal etkiyi taşıyabilir.

E-imza uygulaması elektronik imza
e imza başvuru

Aslında, e-imzalar sızmaya karşı son derece güvenlidir. Güçlü kimlik doğrulama, birinci sınıf güvenlik ve denetim izi ile birleştirildiğinde, içerdikleri durumun kabul edilebilir delilleri nedeniyle ıslak imzalardan daha uygulanabilir olabilirler.

Yasal belgeler elektronik olarak imzalanabilir mi?

Elektronik belgeler ve imzalar, dünyanın dört bir yanındaki sanayileşmiş ülkelerde iş ve kişisel işlemler için geniş ölçüde uygulanabilir. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok mahkeme başvurusu elektronik olarak da imzalanabilir:

Biriktirme transkriptleri, olay açıklamaları, tıbbi sürümler, yerleşimler gibi davalar.

Kapanış belgeleri, açıklamalar, finansmanlar, yasal başvurular, NDA’lar, gayrimenkul işlem belgeleri gibi işlemler.

e imza başvuru

Dijital imza ile elektronik imza arasındaki fark nedir?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

“Dijital imza” ve “elektronik imza” terimleri genellikle birbirlerinin yerine kullanılır, ancak aslında farklıdırlar. Dijital imzalar, ek imzalayan kimlik doğrulama öğesine sahip belirli bir e-imza türüdür. Dijital imzalar, yalnızca imzalayanın kimliği doğrulandığında verilen bir “dijital sertifika” içerir ve imzalayanı bir belgeyle ilişkilendirmek ve imzalayanın kimliğine ilişkin ek güvence sağlamak için ortak anahtar altyapısı (PKI) adı verilen bir şifreleme türü kullanır.

E-imzalar ise elektronik belgeye eklenmiş bir imzanın basit görüntülerinden PKI tabanlı imzalara kadar elektronik olarak imza oluşturmak için tüm teknoloji ve çözümleri kapsar. Aşağıdakiler gibi çeşitli yöntemleri kullanabilir:

İmza kutusuna adınızı yazma

Adınızı bir kuryenin dijital cihazında imzalama

Başka yerlerde duymuş olabileceğinizin aksine, elektronik imzalar kalem ve kağıt meslektaşlarından daha az güvenli değildir. Aslında, bu imzaların aerodinamik yapısı, uygunluk ve güvenlik söz konusu olduğunda onları ideal bir seçenek haline getirir. E-posta gönderme, tarama ve yazdırma gereksinimini azalttıklarından, imzalı bir belgenin yanlış ellere geçme şansı da büyük ölçüde azalır.

e imza başvuru

Buraya kadar anlattıklarımızdan hareketle elektronik imza ile ilgili olarak şunları ifade edebiliriz:

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nu da dahil ederek elektronik imzanın başka bir elektronik veriye eklendiğini görüyoruz. Bu elektronik veri kendisiyle mantıksal bir bağ bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi tanımlıyor.

Elektronik imza; bir bilginin üçüncü tarafların erişimine kapalı bir ortamda, bütünlüğü bozulmadan yani bilgiyi ileten tarafın oluşturduğu orijinal haliyle ve tarafların kimlikleri doğrulanarak iletildiği, elektronik veya benzeri araçlarla garanti eden harf, karakter veya sembollerin bir araya gelmesiyle oluşuyor.

Elektronik imza, imzalanan metine göre farklılık göstermektedir. Ayrıca içeriğin matematiksel fonksiyonlardan geçirilerek eşsiz olduğu düşünülen bir değer bulunması sureti ile elde edilen elektronik imza ile birlikte kişilerin, elle atılan imzada olduğu şekilde tek imzası yoktur; bunun yerine imzalamada kullanılan anahtarları vardır.

Elektronik imzanın özellikleri nelerdir?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

Elektronik imzanın en önemli özellikleri arasında 3 temel özelliğin bulunduğunu ifade edelim.
Veri Bütünlüğü olarak ifade edebileceğimiz birinci özellikte Verinin izinsiz ya da yanlışlıkla değiştirilmesini, silinmesini ve veriye ekleme yapılmasını önlemek yer alıyor.
Kimlik Doğrulama ve Onaylama özelliğinde ise mesajın ve mesaj sahibinin iletiminin geçerliliğini sağlamak bulunuyor.
İnkar Edilemezlik özelliği ise bireylerin elektronik ortamda gerçekleştirdikleri işlemleri inkar etmelerini önlüyor. Yani bu anlamda atılan imzanın kesin bağlayıcılığı bulunuyor.

Bu yazdıklarımızın dışında genel bir kural olarak, yalnızca elektronik imza almak için bir belgeyi yeniden oluşturmanız gerekmiyor. Bir sözleşme, anlaşma veya başka bir evrak zaten bir kez imzalanmışsa, söz konusu belgenin temel içeriği tekrar ve tekrar imza toplamak için kullanılabilir.

e imza başvuru

Bizim önerimiz? Doldurulması gereken bir belgeniz her olduğunda, daha sonra yeniden kullanılabilecek bir şablon oluşturarak başlayın. Hemen yeniden kullanma planınız olmasa bile, şimdi şablon oluşturma alışkanlığına sahip olmak, çalışma haftanızda saatler geçirecektir. Çoğu elektronik imza yazılımı, sık ihtiyaç duyduğunuz belgeler için hızlı bir şekilde şablonlar oluşturmanıza ve ardından verilerinizi dinamik bölümleri istediğiniz gibi doldurmak için kullanmanıza olanak veren özellikler sunar.

Logolarınızı, renklerinizi, yazı tiplerinizi ve markanızı imzalar için gönderdiğiniz dijital belgelere ekleyerek müşterilere kiminle çalıştıklarını ve sizinle iş yapmanın ne kadar kolay olduğunu hatırlatabilirsiniz.

Elektronik imza yazılımınız özel şablonlar oluşturmanın kolay bir yolunu sunmuyorsa, böyle bir çözüm arayın.

Elektronik İmza doğrulanmak için neye ihtiyaç duyar?

Elektronik imza doğrulanmak için elektronik sertifikaya ihtiyaç duyar. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda elektronik sertifikanın tanımına bakıldığında, elektronik imzanın doğrulanması için gerekli olan veriyi ve imza sahibinin kimlik bilgilerini içeren elektronik kayıt olarak ifadelendirildiğini görüyoruz. Elektronik sertifikalar, kanuna uygun olarak faaliyette bulunan elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarından belirli bir ücret karşılığında temin edilen sertifikalar olarak göze çarpıyor.

Elektronik sertifikalar, atılan imzanın doğruluğunun teyit edilebilmesi için olmazsa olmaz şartlar arasında yer alıyor.

e imza başvuru

Nitelikli elektronik sertifikalar; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nun 9 uncu maddesinde vurgulandığı şekliyle “nitelikli sertifika” olduğuna dair bir ibareyi içermektedir. Diğer taraftan elektronik sertifika, sertifika hizmet sağlayıcısının kimlik bilgilerini ve kurulduğu ülke adına da yer verdiği gibi imza sahibinin teşhis edilebileceği kimlik bilgilerinin yanı sıra sertifikanın geçerli olduğu süreyi ve sertifikanın seri numarasını da barındırmaktadır.

Elektronik imzalar oluşturulmaları için bazı araçlara ihtiyaç duyar. İmza oluşturma araçları olarak ifade edilen bu araçlar aslında yazılım ve donanımlardır. Bu yazılım ve donanımlar elektronik imza oluşturmak üzere kullanılır. 5070 sayılı Kanun’da “güvenli”  olarak vurgulanan elektronik imza oluşturma araçlarına özellikle değinilerek aşağıdaki özelliklerin sağlanması şart koşulmuştur:

Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi aralarında bir eşi daha bulunmaması yani eşsiz olması.

Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin araç dışına hiç bir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğinin sağlanması.

Üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde edilememesi, kullanılamaması ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı koruması. Yani dolandırıcılığa karşı özellikli koruma.

İmzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesi ve bu verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesi. Yani kontrol mekanizması.

E imza başvuru nasıl yapılır?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

E imza başvurusu yapmak zor bir iş değil. Güvenli elektronik imza sadece nitelikli elektronik sertifika ile sağlanıyor. Nitelikli Elektronik Sertifika almak için başvurulabilecek yerler olan Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun internet sayfasında yayımlanıyor.

E imza sertifikaları kimlik doğrulama amaçlı kullanılabilir mi?

İlgili mevzuat gereğince sertifikaların sisteme giriş gibi kullanıcı doğrulama amaçlı kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle kullanıcı doğrulama amacıyla başka sertifikalar üretilmesi gerekir. Ancak, sisteme girişin bir imzalama (sistem giriş formu imzalama gibi) işlemine dönüştürülebildiği durumlarda elektronik imza sertifikaları da bu amaçla kullanılabilecektir.

E imza sertifikaları şifreleme amaçlı kullanılabilir mi?

Hayır. E-imza teknolojisi ile şifreleme teknik olarak mümkün olsa da e-imza farklı bir kullanım alanına ve amacına sahiptir. Elektronik İmza Kanunu sadece elektronik imzayı düzenler, kriptografi (şifreleme) ise milli güvenlik gibi farklı boyutlar nedeniyle dünyada farklı kanunlar ile düzenlenmektedir. E-imza oluşturma verisi ne kadar sık kullanılırsa elde edilme ihtimali, dolayısıyla güvenliğinin ve güvenilirliğinin azalması ihtimali o kadar artar. Bu nedenle e-imza oluşturma verisinin sadece imza oluşturma amacıyla kullanılması uygundur. Nitekim; Telekomünikasyon Kurumu tarafından 6 Ocak 2005 tarihinde yayımlanmış bulunan Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 15. maddesi d fıkrası ile sertifika sahibi “İmza oluşturma ve doğrulama verilerini sadece elektronik imza oluşturma ve doğrulama amaçlı olarak ve nitelikli elektronik sertifikanın içerdiği kullanıma ve maddi kapsama ilişkin sınırlamalar dahilinde kullanmakla,” yükümlü kılınmıştır. Bu hüküm ile sertifika ile birlikte sunulan açık ve özel anahtarın şifreleme amaçlı kullanımı engellenmiştir

Elektronik sertifikaların kullanım süreleri sınırlı mıdır?

Evet. Her elektronik sertifikanın açık olarak belirtilen bir kullanıma başlama ve bitiş zamanı vardır. Çoğu uygulamalar, elektronik sertifikalarla işlem yapmadan önce sertifikanın geçerlilik süresini kontrol ederler. Genelde bu süre bir yıl ile üç yıl arasında değişmektedir.

Buraya baktığımızda karşımıza şöyle bir bilgi çıkıyor: Güvenli Elektronik İmza kullanmak için gerekli olan nitelikli elektronik sertifika aşağıda isimleri listelenen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarından temin edilebilir. Başbakanlık Genelgesi gereği TÜBİTAK-Kamu Sertifikasyon Merkezi sadece kamu çalışanlarına sertifika hizmeti sunmaktadır. Bu kuruluşlara bakmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

E imza için gerekli belgeler nelerdir?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

Eğer bireysel olarak e imza alacaksanız Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı olan nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslının yanınızda bulunması gerekiyor. Diğer taraftan nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formunun da yanınızda olmasına dikkat etmeniz gerekiyor.

Kurumsal olarak alacaksanız aşağıda verdiğimiz belgelere ihtiyacınız olacak. Kurumsal E-İmza için gerekli belgeler şunlar:

Ticaret Sicil Memurluklarından son 6 ay içerisinde alınmış faaliyet belgesinin aslı,

Başvuru sahibinin üzerinde T.C. kimlik numarası açıkça yazılı nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve geçerli resmi kimlik belgesinin aslı,

İmza sirkülerinin fotokopisi,

Nitelikli Elektronik Sertifika taahhütnamesi ve başvuru formu.

Elektronik imzanın hukuki sonuçları

Elektronik imza kanununa baktığımızda Güvenli Elektronik İmzanın, elle atılan imzaya eşdeğer kabul edildiğini ve Güvenli Elektronik İmza ile oluşturulmuş verilerin senet hükmünde olacağı, bu verilerin aksi ispat edilinceye kadar kesin delil sayılacağının vurgulandığını görüyoruz.

Ancak kanunların resmi şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukuki işlemler ile teminat sözleşmelerinin Güvenli Elektronik İmza ile gerçekleştirilemeyeceği de hükme bağlanmıştır. Başka bir ifade ile söylememiz gerekirse, kanunların merasimi ya da üçüncü tarafların şahitliğini gerek gördüğü emlak alım satımı, veraset ve intikal, evlenme gibi işlemler elektronik imza ile gerçekleştirilememektedir. Bu tür konularda elektronik imzalar geçersizdir.

E imza kurulumu nasıl yapılır?

2022 yılında e imza başvuru nasıl yapılır?

e imza kurulumu için yetkilendirilmiş bir adres var karşımızda. Linkini verdiğimiz adresten e imza işlemlerinizi son derece kolay bir şekilde yapabilmeniz mümkün.
Boylam e-imza ile e-dönüşüme adım atmanız e imza gereksinimleriniz için sizlere oldukça kolaylıklar sağlıyor. Türkiye’nin her yerinden alabileceğiniz destek ile her an teknik destek ekibi hizmetinizde yer alıyor. Böylelikle kurulumdan tutun da kurulumun sonrası işlemlere kadar gereken bütün işlemler rahatlıkla çözüme kavuşturuluyor.

Boylam e-imza Türkiye’nin JAVA bağımsız E-İmzası olup tüm uygulamalarda tak çalışır sistemiyle çalışıyor. Nitelikli Elektronik Sertifika üzerinde yapılandırılmış Boylam E-İmza altyapısı ile yüksek uyum yani  e-Devlet uygulamalarıyla, tüm ERP ticari yazılımlarla, EBYS ve otomasyon sistemleriyle tam uyum söz konusu.

3DS Güvenlik sistemi sayesinde üstün şifre güvenliği ile saklama özelliği bulunan e imzanın ulusal ve uluslararası tüm uygulamalarda ilave program yüklemeden otomatik kolay kullanımı mümkün.

E imza için Eray eşsiz fırsatlar sunuyor

Eray’ın sizlere sunmuş olduğu Boylam e-imza dönüşümü ile şirketinizi geleceğe taşıyabilirsiniz. E-imza resmi işlemlerinizi dijital ortama taşıyabilir ve böylelikle, iş akış süreçlerinizi ve ticari operasyonlarınızı hızlandırarak işletmenizin verimliliği artırabilirsiniz. Tasarruf ettiğiniz kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü ve artı değer kazandıracak alanlara yönlendirerek hem vakitten hem de paradan tasarruf etmeniz mümkün.

KURU SABİTLEDİK

Hızlı Satış & Restoran Modüllerinde

Donanım & Terazi Ürünlerinde

15-24 Haziran 2022 tarihleri arasında geçerlidir

1 $ = 15,5 TL

boylam mağaza otomasyonu ve perakende satış yönetim yazılımı program sistemi

BOYLAM YAZILIM

  • Değişiklik yapmak hakkı saklıdır.
  • Stoklarla sınırlıdır.
  • TL ile satılan ürünlerde geçerlidir.

444 85 85

Kapat

Vera & Beko Yazarkasa

Satış & Servisimiz Yoktur

Toshiba & Ingenico Satış

 

Pidion & Profilo Satış-Servis

 

ERAY'da

Eray Teknoloji

Ürün Kataloğu

İNDİR

RAKİPSİZ E-FATURA KONTÖR FİYATLARI İÇİN

Sizi Arayalım

Uzmanlarımıza Danışın