TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın

DOKUNMATİK ELEKTRONİK TERAZİLER

Self servis, yüksek teknoloji dokunmatik elektronik teraziler

DOKUNMATİK ELEKTRONİK TERAZİLER

elektronik terazi

Yüksek teknoloji self servis dokunmatik elektronik terazi çeşitleri

Üst düzey hizmet anlayışına uygun perakende reyon ihtiyaçları için Dokunmatik Elektronik Teraziler tedarik edilir. Seçkin müşteri profiline yönelik kaliteli hizmet anlayışına uygun self servis dokunmatik elektronik teraziler ile üst düzey müşteri hizmetleri sunulur.

METTLER TOLEDO FRESHBASE U2

Dokunmatik Elektronik Teraziler

METTLER TOLEDO FRESHBASE U2

Üst klavyeli ve müşteri ekranlı METTLER TOLEDO FreshBase U2, süpermarketler, kasaplar veya yerel şarküteri mağazalarında olsun, servis tezgahları için yüksek performanslı bir sayaç skalasıdır.

Parlak LED arka ışık teknolojisine sahip 7 inç renkli müşteri ekranı, son derece yüksek görüntüleme açısı dengesi, parlama önleyici özellikler ve mükemmel parlaklık ve kontrast değerleri sağlar, böylece optimum okunabilirlik ve müşteri güvenini pekiştirir. Tüm detaylar için HEMEN TIKLA

METTLER TOLEDO FRESHBASE C2

Dokunmatik Elektronik Teraziler

METTLER TOLEDO FRESHBASE C2

METTLER TOLEDO FreshBase C2, sıcak yemek tezgahlarında ve alanın sınırlı olduğu servis tezgahlarında kullanım için ideal olan 7 inç renkli müşteri ekranına sahip sağlam, yüksek performanslı kompakt bir skaladır. Düz tasarımı sayesinde, satış çalışanları ve müşteriler arasındaki görüş hattını engellemiyor, çalışanların vitrindeki ürünlere hızlı ve kolay erişimini sağlıyor. Alüminyum döküm kasa, FreshBase terazilerinin inanılmaz derecede sağlam olduğu anlamına gelir. FreshBase asitlere, yağlara ve yüksek mekanik yüklere karşı çok dayanıklıdır. Tüm ürünleri görmek için HEMEN TIKLA

Sık Sorulan Sorular

Elektronik terazi muayene

Piyasaya sunulan veya kullanıma başlanan bir elektronik terazi ve tartı aletinin muayene işlemleri 24/7/1994 tarihli ve 22000 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliği hükümlerine göre 2 yılda yapılmalıdır.

Elektronik terazi tamir bakım

Elektronik terazi ve tartı aletlerinin tamir ve bakım işlemleri 20/03/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre Bakanlık tarafından belgelendirilen özel işletmelerde bulunan bakanlık tarafından elektronik terazi bakım yetki belgesi ile belgelendirilmiş yetkili personel tarafından gerçekleştirilmelidir.

ELEKTRONİK TERAZİ MUAYENE SÜRESİ

Elektronik terazi ve periyodik muayene süresi iki yıldır. Elektronik terazi muayene süresi tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlar ve yıl olarak hesaplanır. Damga süresini  doldurmuş elektronik terazi ve tartı aletlerinin periyodik muayene işlemi için kullanıcıların süresi dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının sonuna kadar periyodik muayene işleminin yaptırılması adına dilekçe ile başvurması gerekir. Şubat ayının son gününün bir resmi tarihe denk gelmesi durumunda müracaat işlemi bir sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilir. Eğer müracaat işlemi posta ile yapılmışsa müracaat tarihi olarak evrakın muayene için yetkili kurumdaki kayıt altına alınma tarihi esas olarak alınır.

Elektronik terazi muayene başvuru

Elektronik terazi periyodik muayene başvurusu kullanıcılar tarafından muayene için gereken; tartı aletinin tipi, markası , seri numarası, sınıfı, kapasitesinin yer aldığı “Hizmet Talep Formu” ile yapılmalıdır. Muayene müracaatı yapan kullanıcılara başvuru sonrasında bir belge verilir. Muayeneler için bir program ve süre belirlenir. Bu program dahilinde muayene işlemi yıl sonuna kadar gerçekleştirilir.

ELEKTRONİK TERAZİ TAMİR SONRASI MUAYENE

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Tamir ve Ayarını Yapacak Kişilere Verilecek Yetki Belgesi Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesine uyarınca gecici damga işlemi yapılan elektronik terazi ve tartı aletinin kullanıcısının, gecici damganın yapıldığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde muayene ve damga işleminin yapılması için “Hizmet Başvuru Formu” ile yetkili kuruma başvurması gerekir.

ELEKTRONİK TERAZİ MUAYENE CEZASI

3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunun 15.Maddesine istinaden uygulanan idari para cezaları, 01/08/1999 tarihli ve 23773 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4421 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile CEZALARIN İNFAZI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 5’inci Maddesine göre arttırılması öngörüldüğünden; bu kanuna istinaden yeniden düzenlenen idari para cezaları 01/01/2014 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun 15/c bendinde belirtilen; Damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanan kişiye, 1.521,00 TL (BinBeşYüzYirmiBir) idarî para cezası verilir. Ayrıca bu ölçü aletlerine el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir.

NEDEN ELEKTRONİK TERAZİ KALİBRASYONU

Sorunun tersinden gidildiğinde ortaya yeni bir soru çıkar aslında “Neden kalibre edilmemiş bir terazi ile tartım yapmak isteyesiniz ki?” Doğru bir tartım işlemi yapabilmek için Elektronik terazi ve tartı aletlerinin kalibrasyonu çok önemlidir. Bu hayati hizmet faaliyetini göz ardı etmek tartım işleminde varsayımsal ve güvenilmez sonuçların çıkmasına neden olur. Bir başka deyişle böyle bir ihmal ciddi riskleri de beraberinde getirir. Elektronik terazi ve tartı aletlerinin sonuçları zaman geçtikçe daha da güvenilmez hale gelir. Bu durum düzenli kullanım ile gelene bir yıpranma ve bozunma ile dış ortamdan kaynaklanan etkilerin birikimi yada bir başka beklenmedik dış ortam müdahalesi ile ortaya çıkabilir. Yeterince sık bir şekilde yapılan rutin testler ile birlikte periyodik ve planlı kalibrasyon işlemleri elektronik terazi ve kantarın ömrünü uzatır ve tartım işleminin güvenirililiğini arttırır.

Peki kalibrasyon tam olarak nedir? Kalibrasyon rakamsal ve analitik bir karşılaştırma işlemidir. Elektronik terazi, tartı yada kantarın okumasının kefeye referans ağırlık koyularak kontrol edilmesi işlemidir.Ölçülen değer ile referans değer arasındaki fark hata olarak kabul edilir. Terazi kalibrasyonu sonunda terazi, tartı yada kantarın okumaları raporlanır ve referans değer ile karşılaştırma yapılan bir sertifika oluşturulur. Uygulanan toleranslar ise Başarılı yada Başarısız olarak sonuç şeklinde kaydedilir.

ELEKTRONİK TERAZİ KALİBRASYONUN FAYDALARI

Yetkili kurum tarafından yapılan bir kalibrasyon işleminin faydaları aşağıdaki gibidir;

  • Maliyet tasarrufu: Kalibrasyonu yapılmış bir elektronik terazi ve tartı atık, yeniden üretim ve ürün toplama konusunda doğru karar verme imkanı sunar.
  • Güvenilir ölçüm: Kalibrasyonu yapılmış ekipmanların kullanılması bir işletmede bir noktada yapılan tartım işlemlerinin bir başka noktayla uyumlu olmasını sağlar. Tüm işletme sürecinde her hangi bir noktada yapılan tartım işlemi referans alınarak diğer noktalarda hesaplama yapılabilir.
  • Standartlara uyum: Kalibrasyonun düzenli yapılması dahili ve harici denetimlerde sıkıntı yaşanmamasını sağlar.
  • Eskiyen cihazların tespiti: Tüm cihazlar doğal olarak zamanla eskir ve kritik bileşenlerde mekanik gerilim, aşınma ve yıpranma payları artar. Sapmalar her zaman giderilemese de kalibrasyon ile tespit edilerek tedbir alınabilir.
  • Proses ve kâr iyileştirmesi:Kalibrasyon sonuçlarının tanımlanmış olan tolerans değerleri dikkate alınarak yorumlanması işlem süreçlerini iyileştirirken kontrolsüz zarar oranlarını düşürerek karlılık sağlayabilir.

Elektronik terazi kalibrasyon ve ayarlama farkı

Elektronik terazi ve tartılarda kalibrasyon ve ayarlama birbirine karıştırılan iki terimdir. Bu iki terim arasında önemli bir fark vardır.

Kalibrasyon

Uluslararası Ağırlık ve Ölçüm Bürosu (BIPM) ve Metroloji Rehberleri Ortak Komitesi (JCGM); Uluslararası Metroloji Sözlüğü (VIM) adıyla tartım terimlerinin standart hale getirilmesi için bir araç üretti. Dokümanın 2.39 nolu maddesinde kalibrasyon terimi terazinin çalışma açısı olarak tanımlanmıştır.

“Birinci adımda, belirli koşullar altında, ölçüm standartlarının sağladığı ölçüm belirsizlikleri olan değerler ile, karşılık gelen ve ilişkili ölçüm belirsizlikleri olan göstergeler arasında bir ilişki oluşturan, ikinci bir adımda ise bu bilgiler kullanılarak bir göstergeden ölçüm sonucu elde etmek için bir ilişki oluşturan çalışma.”

Buna göre bir elektronik terazi ve tarı aletinin nasıl çalıştığını anlamak ve belgelemek için kalibrasyon işlemi yapılmalıdır.

Ayarlama

Ayarlama, kalibrasyon tartım cihazının nasıl çalıştığını bildiren bir kavramdır, cihazın ayarlanması çalışma şeklinde değişiklik yapar. Ayarlama, VIM’de şu şekilde tanımlanmıştır:

“Ölçülecek bir büyüklüğe ait değerlerin önceden tanımlanmış gösterge değerlerine karşılık gelmesi için ölçüm sisteminde yapılan işlemler dizisi.”

Buna göre, bir elektronik terazi veya tartım aletinin ayarlanması, mümkün olduğunca uygulanan ölçüm standartlarının miktar değerlerine karşılık gelecek şekilde göstergelerini değiştirme anlamına gelir.

ELEKTRONİK TERAZİ KALİBRASYON MECBURİYETİ

Yasal ölçüm yönetmeliklerinin amacı adil ve güvenilir ticareti sağlamak ve tüketicileri korumaktır. Bu nedenle elektronik terazi ve tartı aletleri yasal olarak kontrol edilen bir uygulama ile düzenlemelere uygun şekilde kurulmalı, doğrulanmalı ve mühürlenmelidir. Test sonuçlarının değerlendirilmesi ve Başarılı yada Başarısız kriterlerinin uygulanması için OIML ve el kitabı 44 gibi yasal normlar önerilir. Bu normlar da oldukça büyük toleransa izin verir ve bu da daha fazla ürün israfı anlamına gelir. Bu duruma karşı elektronik terazi ve tartı aletinin yetkili bir teknik servise kalibre edilmesi ve kendi işlem toleransınızı uygulayarak önleyebilirsiniz. Yani kalibrasyon yapmak yasal açıdan bir mecburiyet olmasa da aşağıdaki faydaları sağlayacaktır.

  • Yasal gereklilikler yerinde kalacak şekilde tartım prosesinin iyileştirilmesi
  • Daha az ürün ile daha fazla kar elde edilmesi
  • İşletme içi tartım tutarlılığı ile takip konusunda standart
  • Tüketici güveninin kazanılması

Dijital terazi Elektronik terazi

Elektronik terazilerle dijital teraziler arasında çalışma prensibi bakımında bir fark yoktur. Elektronik teraziler yapılan ölçümün elektronik olarak işlenmesi ve aktarılmasını sağlayan elektronik devreye sahip terazilerdir. Dijital teraziler ise dijital göstergeleri olan dijital giriş işlemi yapılabilen terazilerdir. Elektronik teraziler dijital terazilerin bir önceki formu olarak tanımlanabilir.Dijital teraziler ise dijital ve yazılım teknolojisinin gelişmesi ile elektronik terazilere yeni özellikler eklenmesi ile gelişen daha gelişmiş elektronik teraziler olarak tanımlanabilir.

Terazinin tarihi

Tarihte bilinen ilk tartı aleti bir kirişe iki adet tabağın asılması ile oluşturulmuş olan terazidir. Bu yapı bugün halen kullanılan eşit kollu terazinin de temellerini oluşturur. Eşit kollu terazilerin atası olan tarihteki bi ilk terazi Pakistan’ın İndus Nehri vadisinin yakınlarında bulunmuştur. Yine antik mısır yazılarında da benzer bir şekilde terazi tasarımlarına rastlanmıştır. MS. 18. yüzyıldaki sanayi devrimine kadar terazilerin formu eşit kollu terzi formunda kalmış ve fazla bir gelişme göstermemiştir. Sanayi devrimi ile birlikte teknoloji gelişmeler yapılmış ve 1770 yılında Ingiliz Richard Salter tarafından ilk yaylı tartı yapılmıştır. Yaylı tartı sistemi bugün de halen klasik manuel basküllerde kullanılan yapıdır. Elektronik teraziler ise 20. yüzyılda üretilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır.

Barkodlu terazi

Barkodlu terazi elektronik terazilerin bir barkod sistemine bağlı olarak barkod programı tarafından tartılan ürünlere bir barkod atanması ve bu barkodların barkodlu terazinin sistemine entegre edilen bir barkod yazıcı ile yazılması şeklinde işlev göre terazilerdir. Barkodlu teraziler özellikle barkod sistemi olan işletmelerde hızlı kasa uygulamaları için olmazsa olmaz cihazlardır. Barkodlu terazilerin tartılan ürüne bir barkod ataması için işletmede kurulu olan barkod sistemine ve yönetim yazılımına entegre edilmesi gerekir. Barkod sistemine entegre edilen bir barkodlu teraziye ürünün cinsinin  girilmesi ile tartılan ürüne tartım miktarı ve fiyatı uyarınca bir fiyat atanır ve bu hızlı kasa uygulamalarında barkod sistemi ile entegre olarak kasaya iletilir.

KEFELİ TERAZİ

Kefeli teraziler bir mekanik, elektronik yada dijital terazinin tartım yapılabilmesi için kefe ile olduğu terazilerdir. Genelde kullanılacak ürünün yapısına göre ürünü taşıyacak ve tutacak şekilde bir teraziye kefe konularak kefeli terazi formatı oluşturulur. Kefeli teraziler sıvı, şekilsiz, hassas ürünler için kefenin yapısının değiştiği bir terazi formatıdır. Kefeli terazilere konulan ürün iki kollu terazi ile de elektronik terazi ile de dijital terazi ile de tartılabilir. Her durumda ortaya çıkan terazi yapısına kefeli terazi denir. Bu kefeli terazi yapısı bazen mekanik kefeli terazi olurken bazen elektronik kefeli terazi bazen dijital yada dokunmatik kefeli terazi olur.

HASSAS TERAZİ

Hassas terazi bir kurumun tartım hassasiyetine bağlı olarak hassasiyet tolerasyonu dikkate alarak kullanılması gereken terazilerdir. Bir kuyumcu için gereken hassasiyet oranı ile bir manav için gereken hassasiyet oranı farklı olduğundan dolayı bu tolerasyona uygun hassas teraziler kullanılmalıdır.

Hassas terazi nerede satılır?

Perakende sektörde reyon hizmetlerinde kullanılmak üzere hassas elektronik teraziler yasal mevzuatın öngördüğü hassasiyette Mettler Toledo Türkiye distribütörü Eray Teknoloji olarak tarafımızdan sunulmaktadır. Hassas terazilerimizi Türkiye’nin her yerinde bulunan bayi ağımızdan olduğu gibi İstanbul, İzmir ve Ankara’da yer alan Eray Teknoloji ofislerinden temin edebilirsiniz. Hassas terazi Ankara, Hassas terazi İzmir, Hassas terazi İstanbul bölge ofislerimizde ürünlerle ilgili talepte bulunabilir ve teklif isteyebilirsiniz. Lütfe hassas terazi ihtiyaçlarınız için İstanbul genel merkez İzmir ve Ankara bölge müdürlüklerimizle iletişime geçiniz.

Akıllı terazi

Akıllı teraziler elektronik terazilerin hesaplama yapan versiyonlarıdır. Sayıcı yada fiyat hesaplayan akıllı teraziler akıllı terazilerin en temel halleri olarak sayılabilir. Akıllı teraziler bir işletmenin ihtiyacı olan hesaplamalara göre hesaplama işlemi yaparak ihtiyaç olunan sonuç ve bilgileri gösteren elektronik terazilerdir. Eray Teknoloji A.Ş. olarak akıllı terazileri perakende sektörünün ihtiyacına yönelik olarak farklı versiyonlarla Türkiye distribütörü olduğumuz Mettler Toledo markası altında sunmaktayız.

Terazi fiyatları

Terazi fiyatlarını etkileyen bir çok faktör vardır. Terazi fiyatları ürünün tartım kapasitesi, üretim malzeme kalitesi ve teknolojik gelişmişliğine göre değişiklik gösterir. Terazi fiyatları basit terazilerde daha düşük olurken özellikle elektronik dokunmatik ekranlı dijital terazi çeşitlerinde daha yüksek olmaktadır. Terazi fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör de tartım kapasitesidir. Farklı teraziler farklı tartım kapasitesine sahip olabilir. Ortalama perakende  reyon kullanımlarında 40kg kapasiteli teraziler yaygın olarak kullanılmaktadır. Terazi fiyatlarını etkileyen bir diğer faktör ise ürünün menşei ve markasıdır. Güvenilir dünya markası terazi makarlarını terazi fiyatları özellikle uzak doğu menşeli terazilere göre yüksek olmaktadır. Her ne kadar bir çok terazi markası uzak doğudaki fabrikalarında üretim yapsalar da bu üretimler tamamen markanın kontrolü ve teknolojisi ile yapılmaktadır. Mettler Toledo teraziler dünyanın en eski terazi üreticilerinden biri olarak en iyi kalitede yüksek teknoloji ve güvenilir terazilerle dünyanın önde gelen terazi markalarından biridir. Türkiye distribütörü olduğumuz Mettler Toledo terazi fiyatları ile ilgili bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

ELEKTRONİK TERAZİ FİYATLARI

Elektronik terazi fiyatları tartım kapasitesi ve teknolojik gelişmişliğe göre değişiklik gösterir. Elektronik terazi fiyatları basit dijital tartılar için gayet uygun bütçelerle temin edilebilirken tartım kapasitesi, fonksiyonu, barkodlu olup olmaması yada dijital gösterge ve giriş ekranına sahip olup olmamasına göre fiyatları artış gösterir. Eray Teknoloji olarak dünyanın en büyük Elektronik Terazi markası olan Mettler Toledo elektronik terazilerinin bir çok çeşidini Türkiye’de yer alan işletme sahiplerine sunuyoruz. Elektronik terazi fiyatlarını belirleyen önemli bir faktör de döviz kuru ve Türk Lirasının değeridir. Ürünler ithal olduğundan dolay Elektronik terazi fiyatları özellikle ABD Doları kuruna doğrudan bağlıdır. Bu nedenle elektronik terazi fiyatları kurun artması durumunda artmakta azalması durumunda ise azalmaktadır. Her bir ürün bazında elektronik terazi fiyatlarını öğrenlen için bizimle iletişime geçebilir ve her bir elektronik terazi fiyatına dair teklif talep edebilirsiniz.

BARKODLU ELEKTRONİK TERAZİ FİYATLARI

Barkodlu terazi fiyatları genel olarak  ek barkod sisteminden dolayı benzer elektronik terazilere göre daha maliyetli olmaktadır. Barkodlu terazi fiyatları her ne kadar diğer terazilere göre daha maliyetli olsa da barkodlu sistemin verimi ve hızı ile ulaşılan işletme verimi ve müşteri memnuniyeti dikkate alınınca kendisini en kısa sürede amorti eden bir yatırımdır. Barkodlu terazi fiyatları yine terazinin tartım kapasitesi, teknolojik gelişmişliği, ürün kalitesi gibi unsurlara bağlı olarak değişmektedir. Barkodlu elektronik terazi fiyatları markadan markaya değişiklik göstermektedir. Eray Teknoloji A.Ş. olarak Türkiye distribütörü olduğumuz Mettler Toledo Barkodlu elektronik terazi fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçiniz ve fiyat teklifi isteyiniz.

MARKET TERAZİ FİYATLARI

Market terazi fiyatları kullanılacak olan ürüne, ürünün azami tartım kapasitesine, kullanacak olan personelin kullanım koşullarına, marketin barkodlu sisteme sahip olup olmamasına göre belirlenir. Market terazi fiyatları basit iki kollu teraziden dijital göstergeli barkodlu elektronik teraziye kadar büyük bir aralıkta değişebilmektedir. Market terazisi fiyatı belirlenirken tüm cari ve muhtemel durumların dikkate alınarak tespit yapılması gerekmektedir. Genel itibariyle marketlerde Dinamik 40kg Elektronik Terazi şeklinde ifade edilen 40KG maksimum tartım kapasitesine sahip elektronik teraziler kullanılmaktadır. Dinamik 40KG elektronik teraziler, terazinin barkodlu barkodsuz yada dokunmatik olup olmamasına göre fiyat farkı gösterebilmektedir. Dinamik 40KG elektronik teraziler özellikle barkodlu ve dokunmatik olarak tercih edildiğinde en yüksek fiyata ulaşmakta fakat en kullanıcı dostu sisteme uyumlu versiyona sahip olarak bu yatırımı bir süre sonra geri döndürmektedir. Eray Teknoloji A.Ş. olarak Dinamik 40KG elektronik terazi olarak işletmeciler tarafından tanımlanan elektronik terazilere barkodlu ve barkodsuz olarak alternatifler sunmakta ve yüksek teknoloji ürünü Mettler Toledo ile yüksek performansı garanti etmekteyiz.

Mağaza / Online Alışveriş