TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > e Adisyon nedir? 2022 yılında e-adisyon kimler için zorunlu
 • ErayTeknolojiAS
 • Yorum yapılmamış
e Adisyon nedir? E-adisyon kimler için zorunlu

e Adisyon nedir? 2022 yılında e-adisyon kimler için zorunlu

Bu yazımızda sizler için e adisyon nedir sorusunun cevabını vererek e-adisyon ile ilgili olarak 2022 yılının detaylarını paylaşacağız.

E adisyon nedir?

e Adisyon nedir? 2022 yılında e-adisyon kimler için zorunlu

E adisyon lokanta, gazino, pavyon, pastane, kafeterya ve bar gibi işletmeler tarafından kullanılması mecburi olan ve kağıt şeklinde düzenlenen adisyon dokümanının elektronik halini ifade etmektedir. 9 Şubat 2021’de, 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde değişiklik yapılmasına dair Tebliğ ile Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren e-adisyon, hali hazırda kâğıt olarak kullanılan ‘adisyon’ belgesinin elektronik ortamda e-belge olarak düzenlenmiş halidir. Adisyon, masada servis yapılan ve gerçek usulde (bilanço veya işletme hesabı esasına göre) vergilendirilen lokanta, kafeterya, pastane, gazino, bar, pavyon gibi hizmet işletmeleri tarafından kullanılma zorunluluğu bulunan bir belge türüdür. E-adisyonun, adisyondan farklı olarak elektronik ortamda düzenlenmesi, muhafaza ve ibraz edilebilmesi, belge veya bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı´na (GİB) elektronik ortamda iletilebilmesi veya raporlanması gerekmektedir.

E-adisyon ifadesine bakıldığında ortaya çıkan ürünün yeni bir belge türü olmadığı ve adisyon belgesi ile hukuki nitelik olarak hiçbir farkın olmadığı görülmektedir.

e-Adisyon Uygulaması nedir?

e Adisyon nedir? 2022 yılında e-adisyon kimler için zorunlu

E-adisyon uygulaması adisyon belgesi üzerinde yer alan bilgilerin elektronik ortamda düzenlenmesine imkan sağlayan ve aynı zamanda muhafaza ve ibraz edilme gibi faydaları olan uygulamanın adıdır. Bu uygulama ile adisyon bilgilerinin Gelir İdaresi Başkanlığı’na elektronik ortamda iletilmesi de sağlanmaktadır.

E-adisyon nasıl düzenlenmeli?

E-adisyon uygulamasına dahil olan mükellefler, ilgili belgeyi müşteriden sipariş alırken GİB tarafından belirlenen asgari bilgileri içerecek şekilde ve belirlenen belge formatında elektronik ortamda düzenleyecek. E-adisyon belgesi elektronik ortamda düzenlenirken, hizmetin sunumu süresince müşterinin masasında kağıt çıktının bulundurulması zorunlu değil. Her adisyon belgesi ile eş zamanlı olarak, hizmetin tamamlanması ile birlikte üzerinde e-adisyon belgesinin evrensel tekil numarasının (ETTN) yer alacağı e-fatura, e-arşiv fatura ya da yeni nesil ÖKC’lerde (ödeme kaydedici cihaz) düzenlenen perakende satış fişinin hazırlanması ise zorunlu.

09 Şubat 2021 tarih ve 31390 sayılı Resmi Gazete’de e-adisyon ile ilgili olarak bazı değişikliklerin yapıldığı görülmektedir. İlgili Resmi Gazete’ye ulaşmak için bu linke tıklayabilirsiniz.

E-Adisyona geçmek zorunlu mu?

Çoğu kişi işletmelerinin e-adisyona geçiş yapma zorunluluğu olup olmadığını merak ediyor. Lokanta, gazino, pavyon, pastane, kafeterya ve bar gibi işletmeler için Gelir İdaresi Başkanlığı yıllık veya aylık satış hasılatı tutarlarına bakarak e-adisyona geçme zorunluluğu getirebilmektedir.

e Adisyon nedir? 2022 yılında e-adisyon kimler için zorunlu

Bu çerçevede GİB;

 • En az 3 ay geçiş süresi verebilmekte,
 • Yazılı bildirim yapabilmekte,
 • ebelge.gib.gov.tr adresinde duyuru yapabilmektedir.

GİB’in yaptığı hamle sonrası işletmeler e-adisyon uygulamasına dahil olmaktadırlar. Uygulamaya dahil olan işletmeler artık e-adisyon şeklinde belgeleri düzenlemektedirler.

E-adisyon uygulamasına nasıl geçilir?

E-adisyon uygulamasına geçiş yapmanın iki yolu bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi Özel Entegratör Yöntemidir. Bu yöntemde Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla geçiş yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için Eray’a başvurabilirsiniz.

Diğer yöntem ise Doğrudan Entegrasyon Yöntemi’dir. Bu yöntemde işletme bilgi işlem sistemlerini, GİB bilgi işlem sistemleri ile doğrudan entegre ederek uygulamaya geçiş yapabilir.

e Adisyon nedir? 2022 yılında e-adisyon kimler için zorunlu

e-Adisyon’da yer alması gereken zorunlu bilgiler nelerdir?

 • İşletmenin adı soyadı veya unvanı
 • İşletmenin vergi dairesi,
 • İşletmenin TCKN/VKN’si ve adresi,
 • E-Adisyon belgesinin düzenlenme tarihi,
 • E-Adisyon belgesinin saat ve dakika olarak düzenlenme zamanı,
 • E-Adisyon belgesinin evrensel tekil numarası ve e-belge numarası.
 • Sunulan hizmetin veya emtianın adı ve miktarı
 • Hizmetin toplam tutarı
 • E adisyon belgesinin bağlı olduğu ÖKC’nin cihaz sicil numarası.
Mağaza / Online Alışveriş