TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > 2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

Bu yazımızda e-defter giriş konusunu sizlerle paylaşmak istedik. Bu amaçla yazımızda e-defter konusunun ne olduğu, geçiş süreci ve kimlerin e-defter kullanacağı ile ilgili bir bilgilendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz.

E-defter giriş nedir?

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

E-defter giriş aslında bir hukuki ve teknik düzenlemeler bütünü olarak tanımlanabilir. Buradaki bütünlük http://www.edefter.gov.tr/ adresinde duyurulan bir formatla ilgili. Bu formata göre hazırlanacak olan elektronik doküman yürürlükteki mevzuata uygun olarak elektronik dosya biçiminde hazırlanmalı. Ayrıca bastırılmadan kaydedilmesi sağlanmalı.

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

Söz konusu dokümanın aynı zamanda hem değişmezliği hem de bütünlüğü ile kaynağının doğruluğu garanti altına alınmalıdır. Bütün bunlardaki temel amaç ilgililer karşısında hazırlanan dokümanın bir ispat aracı olarak kullanımının sağlanmasına yöneliktir.

Bu çerçevede e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin ve Türk Ticaret Kanununun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketlerin e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunmaktadır.

E-defter geçiş süreci nasıl?

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

Eğer e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan bir mükellef iseniz elektronik defter uygulamasına süresi içinde geçmek zorundasınız. Bu zorunluluk yıl içerisinde e-fatura uygulamasına geçen mükellefler açısından izleyen yılın başından itibaren şeklindedir.

E-defter geçme zorunluluğu nedir?

2020 yılı cirosu 5 milyon TL’yi aşan firmalar 1 Temmuz 2021 tarihine kadar e-fatura ve e-arşiv fatura uygulamasına geçmeleri, 1 Ocak 2022 tarihinde ise edefter uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

E-defter başvurusu nasıl yapılır 2022?

Elektronik Defter başvurusu yapmak için tüzel kişilerin Mali Mühür, gerçek kişilerin ise Mali Mühür veya e-İmza temin ederek https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/ adresinden başvurularını yapmaları gerekir.

E-defter ikincil kopya nereden bakılır?

E-defter Saklama Berat Dosyaları İkincil Kopyalarına nasıl ulaşırız. Söz konusu ikincil kopyalar, Mali Mühür / Elektronik İmza ile https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/ linkinden eDefter Uygulamasına giriş yapılmak suretiyle, “eDefter Saklama Listesi” menüsünden dönem seçerek görüntülenebilir.

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

Ayrıca tebliğin yayınlandığı 19 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler için 1/1/2020 tarihinden itibaren geçiş zorunluluğu bulunmakta.

Bu yazımızda e-defter giriş konusunu sizlerle paylaşmak istedik. Bu amaçla yazımızda e-defter konusunun ne olduğu, geçiş süreci ve kimlerin e-defter kullanacağı ile ilgili bir bilgilendirmeyi sizlerle paylaşıyoruz.
e-defter giriş

Eğer mükellefler 2020 yılı veya müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlamış mükellefler iseler bu durumda şartların sağlandığı yılı izleyen yılın başından itibaren elektronik defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

İlgili mükellefler bu işlemi de edefter.gov.tr adresinde verilmiş olan format ve standarda uygun defterleri e-defter olarak tutacaklardır.

Kimler E-defter kullanmalı?

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

Kimlerin elektronik defter kullanacağına ilişkin hususlarda da bir sınır tayın edilmiş durumda. Örneğin Petrol Piyasası Kanunu uyarınca, eğer madeni yağ lisansına sahipseniz bu durumda 2011 yılının sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatınız var ise elektronik defter uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

Diğer taraftan madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alan mükellef iseniz yüne bu durumda 2011 yılı sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatınız var ise elektronik defter uygulamasına geçmelidirler.

2022 yılının en kullanışlı e-defter giriş kılavuzu

Özel Tüketim Vergisi Kanununda ekli bulunan III sayılı listede yer alan malları imal, inşa veya ithal edenler eğer 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına ulaştılar ise elektronik defter kullanmak zorundadırlar.

 Yukarıca yukarıda ekli listede yer alanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükellefler eğer 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına ulaştılar ise yine bunlar elektronik defter kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler arasında yer almakta.

Mağaza / Online Alışveriş