TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
 • ErayTeknolojiAS
 • Yorum yapılmamış
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir şeklindeki bir soru aslında bizi e-dönüşüm hadleri nedir şeklinde bir soruya yöneltiyor. Kısaca e-dönüşüm hadleri yasa ile belirlenmiş olan gelir sınırını ve ilgili tarihleri ifade etmektedir.

Bu yazımızda sizlere e-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir ile ilgili olarak bilgiler vermek istiyoruz. Bilindiği üzere 19 Ekim 2019 tarihinden yürürlüğe giren yönetmelik 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-mutabakat, e-bilet, e-imza, ve e-bordro gibi konularda önemli düzenlemeler yapıldı.

E-dönüşüm geçiş hadleri nedir?

e dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

E-dönüşüm geçiş hadleri 19 Ekim 2019 tarihinde yürürlüğe giren yönetmelik olan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile sınırları çizilen ve e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-mutabakat, e-bilet, e-imza, ve e-bordro gibi konularda hem tarih hem de rakamsal bir çerçeve sunan bir durumdur

Düzenlemeden yürütmeye ilerledikçe, düzenlemenin hedef iş sonuçları açısından zemini belirlemesi önemlidir. Dijital iş genellikle sadece dijital müşteri deneyiminin merceğinden tartışılır, ancak bu durum hayati bir parçası da olsa hikayenin sadece bir parçasıdır. Tüm iş modellerinin yeniden düşünülmesine ve yeniden tasarlanmasına ek olarak, istenen temel dönüşüm hedefleri genellikle aşağıdaki alanlarla eşleşir:

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir
 1. Bağlılığı, gelirleri, üretkenliği ve elde tutma oranını artırmak için dijital müşteri ve son kullanıcı deneyimini geliştirmek.
 2. Maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak, tedarik zinciri ortaklarını entegre etmek ve teklifleri farklılaştırmak için iş süreçlerini dönüştürmek.
 3. Maliyetleri düşürmek, verimliliği artırmak, tedarik zinciri ortaklarını entegre etmek ve teklifleri farklılaştırmak için iş süreçlerini dönüştürmek.
 4. Karmaşıklığı azaltmak, sorunları oluşmadan çözmek ve varlıklar üzerinde görünürlük ve kontrol elde etmek için hizmet yönetimini basitleştirmek.
 5. Çevikliği, esnekliği ve maliyet etkinliğini artırmak için altyapı ve operasyonları optimize etme.
 6. Daha iyi kararlar vermek, verimlilikleri artırmak ve rekabet avantajı elde etmek için analitiklerden içgörü elde etme.

Her kuruluşun farklı öncelikleri olan biraz farklı dönüşümsel hedefleri olacaktır, ancak bu organizasyonel uyum için hayati bir ilk adımdır.

Daha önce açıklandığı üzere dijital iş için platform ekosistemini kuran kuruluşlar, belirli hedef iş sonuçlarına göre uygun yapı blokları alt kümesini (yani yıkıcı ve etkinleştirme teknolojileri) seçeceklerdir. Gelecekteki platform, her şeyi entegre eden monolitik bir platformdan ziyade, sınıfının en iyisi sağlayıcıların son derece sanallaştırılmış, yüksek dağıtılmış bir hizmet ekosisteminden oluşacaktır. Temel hizmetleri, role özgü ve sonuç odaklı ihtiyaçlara göre seçilecektir. Yazılımla tanımlanmış veri merkezleri tarafından sağlananlar gibi, önceden tümleşik hizmetlerin ortak grupları ortaya çıkacaktır;

Pratik yürütme açısından, işletme yöneticileri bu nedenle kendi ihtiyaçlarına göre bu seçenek paletinden seçim yapabilirler. Örneğin, dijital müşteri deneyimi için, kişisel odaklı bir yaklaşım, çok kanallı entegrasyon, müşteri odaklılık ve analitik bilgileri içeren yeni bir yetenek setine ihtiyacımız var. Bu nedenle bazı temel unsurlar aşağıdaki gibidir:

 1. Yeni çalışma düzenlerini ve tercihlerini desteklemek için kişisel odaklı yaklaşım.
 2. Çok kanallı entegrasyon ve daha hızlı ve daha iyi bir deneyim için yeniden tasarlanmış iş süreçleri.
 3. İş süreçlerini dönüştürmek için sosyal, mobil ve bulut bilişim kullanarak müşteri odaklılık.
 4. Müşteri anlayışını ve farklılaşmasını artırmak için bağlamsal olarak alakalı öngörücü analitik.
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
e-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

Daha geniş anlamda, dijital müşteri deneyimi söz konusu olduğunda, dijital müşteri deneyimi haklar belgesinde ana hatlarıyla belirtildiği gibi, dünya standartlarında bir deneyim için gerekli olan temel özelliklerin anlaşılmasına dayanarak, tüm teknoloji etkinleştiricileri seti öngörülebilir.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir konusu ile ilgili olarak gelişen teknoloji ile birlikte yapılan düzenlemelerin ticari hayattaki vergisel işlemleri kolaylaştırmasının yanı sıra işletmeler ve mükellefler için son derece kolaylıklar ve aynı zamanda hız kazandırdığı bir gerçek. Böylelikle önemli miktarda bir kaynak israfının önlendiği ve böylelikle yapılan tasarrufla birlikte kaynağın yatırıma ve istihdama imkan tanıdığını özellikle ifade edebiliriz. Şimdi gelin hep birlikte e-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir sorusunun açıklamalarına bir bakalım.

E-dönüşüm ne demek?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm, dijital dönüşümün önemli bir parçasıdır, yani elektronik sistemlerden yararlanarak daha verimli bir işletmenin nasıl ortaya konulacığının gösteilmesidir. Hükümetlerin dijitalleşme ve elektronizasyon politikalarının benimsenmesiyle hızlanan süreçlere sahip şirketler için e-dönüşüm sürecinin bir zorunluluk haline geldiği söylenebilir. E-dönüşüm, elektronik dünyanın bir parçası olmayı mümkün kılmaktadır. Bilgi ve ihtiyaçların dijital ortamda gerçekleşmesi ve aynı zamanda tasarrufların bu dijital bilgi çağında ihtiyaçlara dönüşmesidir.

E-fatura nedir?

E-fatura ve E-arşiv dijital ortamda kesilen faturadır. Matbu yani basılı faturada olması gereken bilgiler vardır. Dijital olmasından kaynaklı ek bilgiler vardır. Bunun dışında da hiçbir farkı yoktur. Dijital ortamda basıldıktan sonra kâğıda çoğaltılabilir.
E-fatura, her iki tarafında e-fatura mükellefi olduğu durumlarda elektronik ortamda kesilen fatura çeşididir. E-arşiv ise son kullanıcılar yani şahıslar ve e-fatura mükellefi olmadığı durumlarda elektronik ortamda kesilen fatura çeşididir.
E-fatura da isteyen her kurum kayıt olabilir. E-arşivde ise öncelikle mükelleflerin e-faturaya kayıt olma zorunluluğu vardır.
E-fatura da fatura, Gelir İdaresi sistemi üzerinden alıcının E-fatura sistemine iletilir. Faturalar alıcısına GİB üzerinden iletildiği için ayrıca raporlama yapılmaz. Belgeler; mali mühürle imzalanır, zaman damgası kullanımı yoktur. E-arşiv de fatura, hem e-posta üzerinden hem de kâğıt çıktı alınarak alıcısına iletilebilir. GİB’e takip eden diğer ayın 15’ine kadar hazırlanacak bir rapor ile bilgi verilir. Bu rapor özel entegratörler tarafından GİB’e raporlanır.   Belgeler; mali mühür ve zaman damgası kullanılarak onaylanır ve saklanır.
E-fatura ve E-arşiv fatura birlikte kullanıldığında herkese fatura kesebilir, matbu fatura süreçlerinden tamamıyla kurtulabilir, pratik ve hızlı faturalama yapılabilir.

E-fatura geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir konusu ile ilgili olarak E fatura geçiş hadlerine bakıldığında burada özellikle 5 Milyon TL’lik bir sınırın konulduğunu görüyoruz. Buna göre 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükelleflerin 1/7/2020 tarihinden itibaren e faturaya geçmeleri gerekiyor.

E-fatura avantajları nedir?

Maliyeden onaylı fatura bastırmanıza gerek kalmaz.
Her seferinde fatura yazdırma, imzalama, kaşeleme, kargolama, kargonun gidip gitmediğinin kontrolü, arşivleme gibi işlemlerin hem masraflarından hem de operasyonel yükünden kurtulmuş olursunuz.
Faturalama maliyetiniz düşer.
Fatura kesildiği an müşteriye ulaşır. E-fatura da direkt müşterinin kullandığı e-fatura entegratörü sistemine düşer. E-arşiv ise e-mail ile ulaşır.
Daha iyi bir kurumsal kimlik kazandırır. Müşterilerin bakış açılarını olumlu yönde etkiler.
Faturalarınız dijital ortamda arşivlenir ve istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Faturaların 10 yıl arşivleme süresi vardır. Hem yer açısından hem de faturaları koruma açısından daha avantajlıdır. Faturanızı mali müşavirinize de bu sayede kolaylıkla ulaştırabilirsiniz.

Yukarıda ifade ettiklerimizi bir sıraya koyarsak;

 1. 5 Milyon Türk Lirası sınırına dikkat edin.
 2. E-fatura geçiş hadleri ile ilgili olarak tarih noktasında 01/07/2020 tarihini de bir yere not etmeniz gerekiyor.

Ancak mükellefler bu şartı 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlamış iseler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren mükellefler e-fatura sistemine geçecekler.

e-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya bahsedilen Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren e faturaya geçecekler. Ancak bu şart 2020 veya müteakip yıllarda sağlanmış ise o zaman lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-fatura sistemine geçilecek.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan mükellefler ise 1/7/2020 tarihine kadar e-faturaya geçmek zorundalar. Eğer bu şart 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren sağlanmış veya yeni işe başlanacak mükellefler söz konusu ise bu durumda işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e fatura sistemine geçilmesi gerekiyor.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir konusu ile ilgili olarak 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 1/1/2020 tarihi itibariyle e fatura sistemine geçmiş olmaları gerekiyordu. Eğer 2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu kısımda belirtilen işler ile uğraşmak üzere işe başlayacak mükelleflerin işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e fatura sistemine geçmeleri gerekiyor.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir konusu ile ilgili olarak e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden itibaren) e-Fatura olarak düzenlemek zorundalar. Yani burada dikkat edilmesi gereken tarih 1 Temmuz 2020 tarihi.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

E-arşiv fatura geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir konusu ile ilgili olarak E-arşiv fatura geçiş hadleri kapsamında dikkat edeceğimiz konu, e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler açısından söz konusu edilebileceğidir. Bu durumda olanların 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-arşiv fatura kapsamına geçmeleri gerekiyordu.

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracılarının 1/1/2020 tarihine kadar e-arşiv fatura kapsamına geçmeleri gerekiyordu.

2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde e-arşiv fatura kapsamına geçmeleri gerekiyor.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

Burada dikkat edeceğimiz önemli bir konu ise e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükellefler konusudur. Eğer bu mükellefler tarafından, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portalı üzerinden düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Yukarıda verilenleri bir tablo halinde özetlersek kısaca şunlar karşımıza çıkıyor:

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

e-defter geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

Sizlerin de gayet iyi bildiği üzere 2018 ve takip eden yıllarda en az 5 Milyon TL cirosu olan firmalara, ilgili yılı takip eden 2. yılın başından itibaren e-Fatura ve e-Defter Uygulamalarına geçiş zorunluluğu getiren taslak tebliğ ile birlikte e-Fatura ve e-Defter’de bulunan 10 Milyon TL ciro zorunluluğu da 5 Milyon TL’ye düşürülmüş durumda.

Buradaki 5 Milyon rakamı e defter sistemine geçişte bir sınır olarak tayin edilmiş olup, mükelleflerin bu sınıra özellikle dikkat etmeleri gerekmektedir.

e-irsaliye geçiş hadleri nelerdir?

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans (bayilik lisansı dahil) alan mükelleflerin 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
e-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malların imal, inşa, ithalini ve ana bayi/distribütör şeklinde pazarlamasını gerçekleştiren mükelleflerin 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifıkası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükelleflerin 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin (beyaz şeker) imalini gerçekleştiren mükelleflerin 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracı faaliyetinde bulunan mükelleflerin 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcıların 1 Temmuz 2020’ye kadar e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyor.

5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 1 Ocak 2020 itibariyle e-irsaliyeye geçmiş olmaları gerekiyordu.

Aşağıda e-irsaliye geçiş hadleri ile ilgili özet bir tablo bulunmaktadır:

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?

E-serbest meslek makbuzu geçiş hadleri

Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihi itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1 Haziran 2020 tarihine kadar e-serbest meslek makbuzuna geçmek zorundalar.

Diğer taraftan Serbest meslek erbaplarından 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dâhil) itibaren faaliyetine başlayacak olanların ise işe başladıkları ayı izleyen 3 üncü ayın sonuna kadar e-serbest meslek makbuzuna geçme zorunluluğu bulunuyor.

E-müstahsil makbuzu geçiş hadleri

e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanların 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükelleflerin 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle e-müstahsil makbuzu uygulamasına geçmeleri gerekiyordu.

E-bilet uygulaması geçiş hadleri

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden Dİ yetki belgeli işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar e-bilet uygulamasına geçmesi gerekiyor.

Ancak faaliyetlerine 2021 veya müteakip yıllarda başlayanlar firmalar, faaliyete başladığı ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-bilet uygulamasına geçecekler.

Yerli ve yabancı sinema filmi gösteriminde bulunan sinema işletmelerinin ise 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-bilet uygulamasına geçmesi gerekiyor. Faaliyetlerine 1/7/2020 tarihinden sonra başlayan işletmelerin ise faaliyetlerine başladıkları ayı izleyen dördüncü ayın başına kadar e-bilet uygulamasına geçmeleri gerekiyor.

E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir?
E-dönüşüm geçiş hadleri nelerdir

E-dönüşüm için Eray’a gelin

Eray’ın sizelere sunmuş olduğu Boylam E-Dönüşüm Portalı ile ister cep telefonunuzdan isterseniz tabletinizden e arşiv faturalarınızı görüntüleyebilmeniz mümkün. Üstelik bu erişimi sağlarken herhangi bir cihaz sınırlamasının da bulunmadığını özellikle belirtelim.

E- arşiv faturalarınız Boylam e-dönüşümün sizlere sunduğu fırsatlar sayesinde güvenli bir şekilde saklanıyor. Bunun süresini merak ediyorsanız minimum 10 yıl olduğunu özellikle belirtelim. Yani faturalara ulaşma gibi bir sıkıntınız elbette ki bulunmuyor.

Çoğu kullanıcının merak ettiği bir soru olarak e fatura görüntülemede zaman ve mekan sınırı olup olmadığı ile ilgili olarak da şunu ifade edebiliriz. E arşiv faturalarınıza ister evden isterseniz de işyerinizden ulaşım sağlamanız mümkün. Bu konuda herhangi bir zaman ve mekan sınırlaması bulunmuyor. İstediğiniz yerden istediğiniz zaman diliminde elektronik faturalarınıza ulaşmanız imkan dahilinde.

Mağaza / Online Alışveriş