TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > E-fatura diyalogo 2022’nin en hızlı çözüm ortağınız
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

E-fatura diyalogo 2022’nin en hızlı çözüm ortağınız

E-fatura diyalogo aslında ticari hayatta yer alan bir çok kimsenin duyduğu bir kavram. İşin gerçeği bir çözüm hem de dijital bir çözüm.

E-fatura diyalogo: Dijitalleşme hayatın her alanında

E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

Dijitalleşme tek başına değerlendirilmiyor. Toplum, akademi ve endüstride gelişen ciddi bir tartışma konusu. Bununla birlikte, dijitalleşme çoğunlukla yanlış yorumlanır ve dijitalleştirmeye yanlış uygulanır. Terimlerin son derece uzman ve temelde farklı olmasına rağmen, genellikle ayırt edilemez bir şekilde kullanılır, geniş bir şekilde tanımlanır ve tutarsız bir şekilde uygulanır. Ayrıca, birçok işletme lideri yanlışlıkla dijitalleştirme işlemlerinin dijitalleşme veya dijital dönüşümle sonuçlanacağına inanıyor.

E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

Dijitalleşme Nedir?

E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

Dijitalleşmenin çeşitli tanımları öneriliyor. Akademik açıdan, Brennen ve Kriess, dijitalleşmeyi dijital iletişim ve dijital medyanın çağdaş sosyal yaşam üzerindeki etkisiyle tanımlar. Gartner’ın BT sözlüğünde, dijitalleştirme “bir iş modelini değiştirmek ve yeni gelir ve değer üreten fırsatlar sağlamak için dijital teknolojilerin kullanılması; Dijital bir işletmeye geçme sürecidir.”

E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

Bununla birlikte, şu soru şu: Dijital iş nedir? I-SCOOP bir cevap sunuyor. Dijital bir işletmenin çok sayıda dijitalleştirme sürecinin (yani tedarik zincirlerinden dijital tedarik zincirlerine gitme) ve dijital dönüşüme doğru atılması gereken adımların bir sonucu olduğunu savunuyorlar.

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm: Fark Nedir?

E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

Her ne kadar işletme liderleri dijitalleşmeyi dijital dönüşüm için bir şemsiye terim olarak kullansalar da, terimler çok farklı. Dijital dönüşüm, dijital teknolojinin ve kültürel değişimin çok daha geniş bir alanda benimsenmesini gerektirir. Dijital dönüşüm, insanlar hakkında dijital teknolojiden daha fazladır. Müşteri odaklı, liderlik destekli, kurumsal kültüre yönelik radikal güçlükler ve çalışanlara güç veren ve olanak sağlayan teknolojilerden yararlanan organizasyonel değişiklikler gerektirir.

Üretimde dijitalleşme nedir?

Dijitalleşme, endüstrilerdeki üretim şekillerini tamamen değiştiriyor. Endüstriyel İnternet ve büyük veri ile üretimde optimizasyon sağlanabiliyor. Dijital Dönüşüm her alanda verimliliği artırsa da, özellikle üç endüstride kritik farklar yaratıyor.

Ekonominin dijitalleşmesi nedir?

“Dijital ekonomi” genel anlamda telekomünikasyon, internet, bilişim teknolojileri hizmetleri, donanım ve yazılımı içeren bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) sektöründeki ekonomik faaliyetler olarak tanımlanmaktadır 

Türkiye’de dijitalleşme hangi boyutta?

Türkiye‘nin dijitalleşme konusunda en kötü olduğu alan “Dönüşüm” bileşenidir. Türkiye‘nin dijitalleşmesinde dönüşüm bileşeni 2020 yılı için 2,88 olarak hesaplanmıştır. “Dönüşüm” bileşenin iki alt boyutu bulunmaktadır: “Dijitalleşen ekonomi” ve “Dijitalleşen toplum”.

E-fatura diyalogo 2022'nin en hızlı çözüm ortağınız

Ancak, gerçek şu ki, az sayıda işletme başarılı dijital dönüşümlerden geçti. Kane ve arkadaşlarının küresel araştırması, kuruluşların yalnızca % 25’inin dijital işletmelere dönüştüğünü,% 41’inin dönüşümlü seyahatlerde bulunduğunu ve% 34’ünün trend hakkında konuşmaya daha fazla zaman harcadığı sonucunu ortaya koydu. Kayda değer olan, yöneticilerin% 85’inin dijital olgunluğa ulaşmanın örgütsel başarı için kritik olduğunu belirtmesi.

e-fatura diyalogo dijital çözüm ve dönüşüm ortağınız

E-fatura diyalogo  ile LOGO özel entegratörlük hizmeti alan müşteriler http://efatura.diyalogo.com.tr web adresine girerek kullanıcı adı ve parola bilgileri ile giriş yaparak e-Fatura ve e-Arşiv süreci ile ilgili adımları gözlemleyebiliyorlar.

Böylelikle yasal olarak e-fatura kullanma zorunluluğunda olan herkes için bir dijital çözüm olan elektronik fatura diyalogo yukarıda bahsini ettiğimiz dijitalleşme sürecinde işletmenize sadece çözüm getirmekle kalmıyor aynı zamanda katkı da sunmuş oluyor.

E-fatura diyalogo sayesinde faturalarınızı dijital ortama taşıyarak iş süreçlerinizi ve ticaretinizi hızlandırarak şirketinizin verimliliği artırıyorsunuz. Böylece kaynaklarınızı şirketinize rekabet gücü kazandıracak alanlara yönlendirerek kazançlı çıkıyorsunuz.

Mağaza / Online Alışveriş