TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > 2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları bizlere neleri getiriyor? Ticari hayatımızda kuşkusuz kolaylıkların yaşandığı bir zaman diliminde yaşıyoruz. Diğer taraftan teknolojinin tüm hızıyla ilerlediği bir çağda bulunuyoruz.

E-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları

Bu yazı özellikle e dönüşüm ile birlikte hayatımıza giren e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye ile ilgili zorunlulukların neler olduğuna dair bir yaklaşım getiriyor. Gelin isterseniz şimdi hep birlikte bu zorunluluklara kısaca bir bakalım.

E fatura zorunluluğu şartları nelerdir?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Ticaret hayatı e dönüşüm ile birlikte bizlere kimi zorunluluklar getirdi. e-fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu da bunlardan bir tanesi. 2021 yılı brüt satış hasılatı 4 milyon TL, 2022 ve sonrasındaki yıllarda satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin elektronik faturaya geçişi zorunlu hale getirildi.

Diğer taraftan aracı hizmet sağlayıcıları olarak ifade edilen hizmetler ile internet reklamcılığı ile internet ortamında reklam yayınlayan firmaların 1.7.2020 tarihine kadar e fatura uygulamasına geçiş yapmalarının zorunlu olduğu belirtiliyor.

E-fatura geçme zorunluluğu kimleri kapsıyor?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Özellikle meyve ve sebze komisyoncusu ticari firmalar ile hal firmalarının 1 Ocak 2020’ye kadar zaten e fatura uygulamasına geçmiş olmaları gerekiyordu.

E-fatura mükellefi E-arşiv zorunlusu mu?

EArşiv fatura kesmek zorunlu mu diye merak ediyorsanız, şu hususlara göre eArşiv faturaya geçmeniz zorunludur: … Tek bir gün içerisinde vergiye tabi olmayan kişiler 30 bin TL ve üzerinde fatura düzenliyorsanız, Tek bir gün içerisinde vergi mükellefi olan kişilere vergi dahil 5 bin TL üzerinde fatura düzenliyorsanız

E-arşiv ve e-fatura kimlere kesilir?

EArşiv ve EFatura Kimlere Kesilir? … EArşiv Fatura ise göndericinin EFatura mükellefi, alıcının ise kâğıt fatura kullanıcısı veya son kullanıcı olması durumunda kullanılabilen fatura uygulamasıdır. Yani EArşiv FaturaEFatura kullanıcısı olmayanlara kesilir ve gönderilir.

Son olarak Türkiye Cumhuriyeti Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından lisanslı firmaların 1 Temmuz 2020’ye kadar e fatura uygulamasına geçiş yapmak ve kullanmak zorunluluğu bulunuyor.

E fatura zorunluluğu 2020 geçme şartları nelerdir?

e fatura

Eğer 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan bir mükellef durumunda iseniz, 01/07/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren) e-fatura uygulamasına geçmek zorundasınız.

Eğer Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştiren bir mükellef iseniz bu durumda, 01/07/2020 tarihinden itibaren (2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren) e-fatura uygulamasına geçmek zorundasınız.

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayan bir mükellef iseniz, bu durumda 01/07/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) e fatura uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

Eğer 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellef iseniz, 01/01/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) e fatura uygulamasına geçiş yapacaksınız.

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?
e fatura

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere ÖZEL FATURA ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 01/07/2017 tarihinden itibaren (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01/07/2020 tarihinden itibaren) e-Fatura uygulamasına geçirmek zorundalar.

E arşiv zorunluluğu neler getiriyor?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

e-arşiv sistemine geçiş şartlarıyla ilgili olarak yayınlanan tebliğde bulunan maddelere kısaca bakacak olursak 1 Ocak 2020 tarihine kadar mevcut durumda e-fatura mükellefi olan firmalara e arşiv zorunluluğu getirilmiş durumda.

Diğer taraftan internet üzerinden ilan yayınlayan veya hizmet satanlara aracılık eden firmaların da e arşiv zorunluluğu bulunuyor.

Aynı gün içerisinde vergi mükellefi olmayan kişilere 30 bin TL’nin üzerinde fatura düzenleyenler e arşiv sistemine geçmek zorundalar.

Aynı gün içinde vergi mükelleflerine, tüm vergiler dahil 5 bin TL’nin üzerinde fatura düzenleyenler e –arşiv sistemine geçiş yapacaklar.

E arşiv fatura zorunluluğu için hangi tarihe dikkat edilmeli?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler 01/01/2020 tarihine kadar geçmesi gerekiyor.

E arşiv fatura zorunluluğu 2020 şartları nelerdir?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları 01/01/2020 tarihine kadar (2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde)

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 01/01/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5.000 TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. 01/01/2020 tarihinden itibaren

E arşiv geçme zorunluluğu başvuru nasıl yapılacak?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

e-Arşiv uygulamasına geçiş yapmak için Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen esaslara göre başvurunun yapılması gerekiyor. Yayınlanan son Tebliğe bakıldığında, e-Arşiv Uygulamasından yararlanma izni verilen mükelleflerin Vergi Usul Kanunu (VUK 509) Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olanlara düzenledikleri faturaları anılan Tebliğe göre, e-fatura olarak oluşturmak, iletmek, muhafaza ve istenildiğinde ibraz etmek zorunda olduklarını görüyoruz.

Diğer taraftan  VUK 509 Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükelleflerine, e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmaya, kâğıt ortamında göndermeye ve oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza ve istendiğinde ibraz etmeye yönelik bir zorunluluk getirildiğini de hatırlatalım.

E arşive geçme zorunluluğu – satışlarda nelere dikkat etmek gerekiyor?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Bununla birlikte söz konusu mükellefler, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcının talebi doğrultusunda ve efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebilmesi söz konusu. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerekmiyor.

Vergi mükellefi olmayan kişilere satış yaptıysanız bu durumda şu zorunluklar bulunuyor:

  1. e-Arşiv Uygulaması kapsamında fatura oluşturmak
  2. Müşterilerinin talebi doğrultusunda elektronik ortamda iletmek
  3. İstenildiğinde kâğıt ortamında göndermek.
  4. Oluşturulan faturaların ikinci nüshasını elektronik ortamda muhafaza etmek.
  5. İstenildiğinde ibraz etmek

E arşiv geçiş zorunluluğu rakam ve tarih sınırı neler?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

E arşive geçiş zorunluluğunu özetlersek,
10 milyon TL ve üzeri satış hasılatı olanlar 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 10 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (1 Ocak 2020’den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda),

5 milyon TL üzeri satış hasılatı olanlar: 2018 veya 2019 hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (1 Temmuz 2020’den itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

1 Temmuz İtibariyle 2020 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 milyon TL ve üzeri olan mükellefler. (ilgili hesap dönemini izleyen yılın 7. ayının başından itibaren e-fatura uygulamasına geçmek zorunda)

E defter zorunluluğu hangi rakam ve tarihleri kapsıyor?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Kimlerin elektronik defter kullanacağına ilişkin hususlarda da bir sınır tayın edilmiş durumda. Örneğin Petrol Piyasası Kanunu uyarınca, eğer madeni yağ lisansına sahipseniz bu durumda 2011 yılının sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatınız var ise elektronik defter uygulamasına geçmeniz gerekiyor.

Diğer taraftan madeni yağ lisansına sahip olanlardan mal alan mükellef iseniz yüne bu durumda 2011 yılı sonu itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatınız var ise elektronik defter uygulamasına geçmelidirler.

Özel Tüketim Vergisi Kanununda ekli bulunan III sayılı listede yer alan malları imal, inşa veya ithal edenler eğer 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına ulaştılar ise elektronik defter kullanmak zorundadırlar.

 Yukarıca yukarıda ekli listede yer alanlardan 2011 takvim yılında mal alan mükellefler eğer 2011 sonu itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına ulaştılar ise yine bunlar elektronik defter kullanma zorunluluğu bulunan mükellefler arasında yer almakta.

E defter zorunluluğu 2020 işlemler nereden yapılacak?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Eğer e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan bir mükellef iseniz elektronik defter uygulamasına süresi içinde geçmek zorundasınız. Bu zorunluluk yıl içerisinde e-fatura uygulamasına geçen mükellefler açısından izleyen yılın başından itibaren şeklinde yer alıyor.

Ayrıca tebliğin yayınlandığı 19 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Türk Ticaret Kanununun 397. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler için 1/1/2020 tarihinden itibaren geçiş zorunluluğu bulunmakta.

Eğer mükellefler 2020 yılı veya müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlamış mükellefler iseler bu durumda şartların sağlandığı yılı izleyen yılın başından itibaren elektronik defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir.

İlgili mükellefler bu işlemi de edefter.gov.tr adresinde verilmiş olan format ve standarda uygun defterleri e-defter olarak tutacaklardır.

E irsaliye zorunluluğu neler getirdi?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

e-irsaliye zorunluluğu açısından açıklayıcı bir bilgi vermemiz gerekirse bayiler de dahil olmak üzere EPDK Lisanslı Şirketlerin 01.07.2020 tarihi itibariyle geçişleri zorunlu.

Motorlu Taşıtlar imal, ithal eden bayiler yine 01.07.2020 tarihi itibariyle geçişleri zorunlu.

E irsaliye ne zaman zorunlu olacak?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Maden İşletme ruhsat sahipleri ve kişilerle yaptığı sözleşme ile maden üretenlerin 01.07.2020 tarihi itibariyle e-irsaliyeye geçişleri zorunlu.           
Şeker İmalatçılarının ise 01.07.2020 tarihi itibariyle geçişlerinin zorunlu olduğu görülüyor. 

E irsaliye geçiş zorunluluğu tebliği demir çelik üreticilerine ne getirdi?

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?

Tebliğ de demir çelik üreticilerinin e-irsaliyeye geçişleri ile ilgili belirlenen tarih ise 01.07.2020 şeklinde.
Gübre takip sistemine kayıtlı kullanıcı iseniz bu durumda 01.07.2020 tarihine kadar geçiş zorunluluğunuz bulunuyor.

2022 e-fatura, e-arşiv, e-defter, e-irsaliye zorunlulukları neler getirdi?
e-arşiv

E irsaliye geçiş zorunluluğu

E-irsaliyeye geçiş zorunluluğuna baktığımızda cirosu 25 milyon ve üzeri olan firmaların ve özel olarak belirtilmiş sektörlerde (maden, şeker, demir-çelik, EPDK lisansına sahip firmalar gibi sektörler) yer alan firmaların 1.7.2020’ye kadar e-irsaliyeye geçiş zorunluluğu bulunuyor. Hal firmalarının ise 1.1.2020 tarihi itibariyle zaten e-irsaliyeye geçmeleri gerekiyordu.

E arşiv fatura zorunluluğu uzatıldımı

Konuyla ilgili olarak henüz 2020 yılı için bir uzatma tarihi söz konusu olmuş değil. Bir uzatma durumu söz konusu olduğu zaman güncelleme yapacağımızı söyleyebiliriz.

Siz de Eray ile elektronik fatura başvurunuzu ve aktivasyonunuzu kolayca yapabilir ve e dönüşümünüzü sağlayabilirsiniz.  Gelin e fatura e-arşiv ve diğer konularda bizden bilgi alın.

Mağaza / Online Alışveriş