444 85 85
TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta

E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta

Bu yazımızda sizlere e irsaliye ile ilgili olarak bilgiler vermeye çalışacağız. Aslında vergilendirmeye dair bütün dönüşüm sistemlerinin temelde dolandırıcılık ile kaçakçılığı en aza indirmeyi amaçladığını görmekteyiz. Böylelikle yapılmak istenen daha iyi bir vergi düzeni oluşturmak ve muhtemelen de bir ülkede sosyal gelir adaletini sağlamak.

Burada ödül ve ceza yöntemlerinin olduğunu da görmekteyiz. Kuşkusuz ceza yöntemi çekici bir durum ortaya koyar. Vergiye uyum konusunda zorlayıcı bir yaklaşımı tercih etmek ve ödeme yapmama konusunda cezayla tehdit etmek.

“Ödül” yaklaşımı ise vergi mükelleflerinin vergi otoritesinin kendi taraflarında olduğunu hissettikleri, vergi ödemenin daha geniş sosyal faydalarını açıkça gördükleri ve iade verme ve ödeme yapma sürecinin kolay ve göz korkutucu olmadığı bir kültür yaratmayı amaçlamaktadır.

Kuşkusuz günümüzde birçok modern hükümet ikinci yaklaşımı yani ödül yaklaşımını daha verimli buluyor. Gönüllü uyumun teşvik edilmesi, sadece zamanında daha yüksek bir vergi toplanması anlamına gelmez. Ayrıca vergi tahsilatı için geliri toplama maliyetini de azaltır, çünkü soruşturma ve yaptırıma daha az zaman ve bütçe harcar.

İşte dönüşümün belki de en çok faydası burada ortaya çıkar. Dönüşümle hedeflenene ulaşmak ve böylelikle işleyişi sağlıklı bir şekilde yapmak hedeflenir. E irsaliye de böyle bir hedefin parçası konumundadır.

E irsaliye nedir?

E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta

E irsaliyeye nedir sorusunun cevabına baktığımızda 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girdiğini görüyoruz. E irsaliye Uygulaması, yaygın olarak kullanılan belgelerden biri olan irsaliyenin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak elektronik belge şeklinde düzenlenmesi, elektronik ortamda iletilmesi, muhafaza ve ibraz edilmesini kapsayan uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır.

E irsaliye konusu kullanımı kolay ve zor olmayan uygulamalar arasında yer alıyor. Çoğu kişi vergiler söz konusu olduğunda vatandaşlar arasında bir korku ikliminin olduğunu dile getirir. Bu algıyı tersine çevirmek zaman ve çaba gerektirir. İşte e dönüşümün içerisinde yer alan bir konu olarak e irsaliye uygulaması vergisel uyumu son derece hızlandırır ve böylelikle mükelleflerin bir anlam korku yaşamalarına engel olur.

E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta

Dünyadaki vergi makamları ile yapılan çalışmalar, teknolojinin gönüllü uyuma yol açan bir güven ve işbirliği kültürü yaratmada önemli bir rol oynayabileceğini göstermiştir. Vergi mükelleflerinin ve vergi otoritelerinin birlikte daha verimli çalışmasına yardımcı olabilecek  e irsaliye konusu hizmetleri çevrimiçi hale getirmek ve her zaman kullanılabilir olduklarından emin olmak isteyen birçok kişi için atılan adımlardan biri olarak yorumlanıyor.

Günümüz artık bir teknoloji çağı haline geldiği için, üretilen ve sürümde olan mal hareketlerinin internet ortamında düzenli bir şekilde izlenebilmesi amacıyla, kağıt ortamda düzenlenmekte olan “sevk irsaliyesi”nin, elektronik belge olarak, elektronik ortamda düzenlenmesi, alıcısına elektronik ortamda iletilmesi ve elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine “E-irsaliye” deniliyor.

Elektronik irsaliye belgesi, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” ile aynı hukuki niteliklere sahip bulunuyor. Ayrıca, e-İrsaliye zorunlu bir uygulama değildir. Özetle, e-İrsaliye uygulamasından, e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olanlar, e-İrsaliye düzenleyebilme- iletebilme konusunda gerekli hazırlıklarını tamamlamış olanlar ve e-İrsaliye uygulamasına dahil olmak için gerekli başvuruyu yapmış işletmeler, istemeleri halinde faydalanabiliyorlar.

E irsaliye ne demek?

E-İrsaliye nedir sorusuna cevap ararken aslında onun kağıt irsaliyeden bir farkının olmadığını ancak tek farkının elektronik ortamda düzenlenen bir çözüm olduğu şeklinde. Sevk irsaliyesi kullananlar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapanlar elektronik ortamda irsaliye düzenleyerek müşterilerine ulaştırırlar.

Aslında böyle bir çözüm kimi zaman 7/24 hizmet sunmak, müşterilerden her zaman tavsiye almak, iade göndermek ve ödeme yapmak için uygun bir zemine sahip oldukları anlamına da geliyor.

E irsaliye nedir cümlesinden hareketle şunları da ifade edebiliyoruz. Böyle bir dönüşüm sistemi ile müşterileriniz kolayca işbirliği yapabiliyor. Böylelikle ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşabildikleri zaman zaman, vergi mükellefi sorguları ve davaları daha da hızlı çözülebiliyor. E irsaliye uygulaması ile daha akıllıca çalışmak için çevrimiçi üretkenlik araçlarını kullanılabiliyor ve vergi mükellefleriyle görüşürken daha bilgili ve üretken olunabiliyor.

E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta

E irsaliye uygulamasının en önemli sonuçlarından birisi de iş süreci otomasyonudur. Kağıt tabanlı formlarda gezinmek çok zor olabilir; doğru formu bulmaya çalışmak bile zor bir iş olabilir. Akıllı çevrimiçi formları AI ile infüze etmek, müşteri odaklı hareket edilerek girilen bilgilere göre formu dinamik olarak yeniden yapılandırarak veya zaman kazanmak için formu önceden var olan bilgilerle önceden doldurarak yardımcı olabiliyor.

Burada şunu da hatırlatmakta fayda var. Eğer e irsaliye uygulamasına dahil olacaksanız, mutlaka e fatura uygulaması içerisinde yer almanız gerekiyor.  Mükelleflerin e-irsaliye uygulamasından faydalanabilmesi için daha öncesinden fatura oluşturabilme ve iletebilme yetisine sahip olması gerekiyor.

Bununla ilgili gereken hazırlık yapıldıktan sonra e irsaliye uygulamasına geçebiliyorsunuz.  2018 yılında uygulanmaya başlayan yeni yasaya göre sermaye firmaları ile beraber şahıs firmaları da artık istekleri doğrultusunda e-irsaliye sistemine katılabiliyorlar. Ayrıca eğer e-fatura sistemine kayıtlı iseniz 2019 yılının ilk gününde zorunlu olarak e-irsaliye’ye geçmeniz gerekiyor. Yapılan çalışmalar sonrası Gelir İdaresi Başkanlığı ve bakanlık bu konuda kesin kararlar alarak internet ortamındaki fatura, irsaliye ve arşiv hizmetlerinin tamamını birbirine bağlamayı amaçlıyor.

E irsaliye zorunluluğu kimler geçecek?

E irsaliyeye geçiş zorunluluğu ile ilgili olarak şu bilgilerin özellikle aklımızda tutulması gerekiyor:
e-Fatura uygulamasına kayıtlı izeniz 2018 veya müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatınız 25 Milyon TL ve üzerinde ise bu durumda e irsaliyeye geçme zorunluluğunuz bulunuyor.

ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükelleflerin de e irsaliyeye geçme zorunluluğu bulunuyor.

Diğer taraftan ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükelleflerin de e irsaliyeye geçme zorunluluğu bulunuyor.

Bunların yanında Maden üretim faaliyetinde bulunanlar, Şeker Kanununda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler ile Demir Çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracını yapan mükelleflerin de e irsaliyeye geçme zorunluluğu bulunuyor.

Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ye geçmek zorundalar.

Komisyoncu veya satıcı olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükelleflerin ise  1 Ocak 2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ye geçiş yapmaları gerekiyordu.

Burada ayrıca dikkat edilmesi gereken bir diğer noktada gönüllü olarak e irsaliyeye geçilebileceği şeklinde. e-İrsaliye’ye gönüllü geçmek isteyen şahıs ve sermaye firmaları herhangi bir tarihte e-İrsaliye’ye geçiş yapabiliyorlar.

E irsaliye geçiş zorunluluğu tebliğde nasıl yer alıyor?

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara göre kağıt olarak düzenlenen irsaliyeler artık e-irsaliye uygulaması ile elektronik ortamda düzenlenecek ve aynı ortamda karşı tarafa iletilip, muhafaza ve ibraz edilecek.

Gelir idaresi Başkanlığı tarafından yayınlanan tebliğe 2020 yılında e irsaliye zorunluluğu şu şekilde yer alıyor.

  1. E-İrsaliye için zorunlu başlangıç tarihi olarak 01.07.2020 belirlenmiş durumda.
  2. E-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına 1/7/2019 tarihinden itibaren zorunlu olarak dahil olması gereken mükellef grupları, mal sevkiyatı işlemleri ile serbest meslek mensubu gruplarının belirlendiği görülüyor.
  3. Eğer e-Fatura uygulamasına kayıt yaptırmış ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatınız 25 Milyon Lira ve üzerinde ise bu durumda sizin, 1.7.2020 tarihi ile e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunuz var demektir.
  4. e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı olmayan alıcılarla yaptığınız işlemlerde sevk irsaliyesinin e-İrsaliye olarak düzenlenmesi ve eğer karşı tarafın talebi doğrultusunda kağıt veya elektronik ortamda iletilmesi öngörülmüş durumdadır.

E irsaliye geçiş zorunluluğu tebliğ dikkat edilmesi gerekenler

Tebliğe göre e irsaliye geçiş zorunluluğu aşağıdaki tabloda şu şekilde yer alıyor.

e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya izleyen hesap dönemleri brüt satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar 01.07.2020
ÖTV (I) Sayılı Listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle EPDK’dan lisans alanlar 01.07.2020 2020 ve sonrasında lisans alanlar için, lisans alma tarihini izleyen 4. ayın başına kadar,
 ÖTV (III) Sayılı Listedeki malları imal, inşa veya ithal edenler 01.07.2020 2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı
 Maden işletme ruhsatı/sertifikası alanlar ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleriyle yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunanlar 01.07.2020 2020 ve sonrasında ruhsat/sertifika alanlar için, ruhsat/sertifika alma tarihini izleyen 4. ayın başı
Şeker imalini gerçekleştirenler 01.07.2020 2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı
Demir, çelik ürünlerinin imal, ithal veya ihracını gerçekleştirenler 01.07.2020 2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı
Gübre Takip Sistemine kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020 2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı
Hal Kayıt Sistemi kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar 01.01.2020 2020 ve sonrasında faaliyete başlayanlar için, faaliyete başlama tarihini izleyen 4. ayın başı
Gelir İdaresi Başkanlığınca e-İrsaliye uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

E irsaliye ne zaman zorunlu olacak?

Uygulamaya geçiş süreleri verdiğimiz tabloda özellikle dikkate alınmalı. Geçiş şartlarını taşıyanlar ilgili tarihlere zaten dikkat etmek zorundalar.

E irsaliye hakkında merak edilenler bu 6 başlıkta

Yukarıda verdiğimiz tarihler aynı zamanda zorunluluk tarihleridir. Bu nedenle mükellleflerin bu tarihe özellikle dikkat etmeleri gerekiyor.

Gelin siz de Eray’ın sunmuş olduğu Boylam e-irsaliye dönüşümü ile şirketinizi geleceğe taşıyın.

Vera & Beko Yazarkasa

Servisimiz Yoktur

Toshiba & Pidion & Ingenico

ERAY'da

Eray Teknoloji

Ürün Kataloğu

İNDİR

RAKİPSİZ E-FATURA KONTÖR FİYATLARI İÇİN

Sizi Arayalım

Uzmanlarımıza Danışın