TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

Bu yazımızda sizlere e-dönüşüm kontör fiyat rehberi ile ilgili olarak bilgiler vermek istiyoruz. E-dönüşüm ile birlikte eskiden kullandığımız birçok kavramın başına elektronik kelimesinin kısaltması olan e ifadesi eklendi.

Eklenen bu ifadelerle birlikte e-fatura, e-arşiv fatura, e-defter, e-irsaliye, e-serbest meslek makbuzu, e-müstahsil makbuzu, e-mutabakat, e-bilet, e-imza, ve e-bordro gibi kavramlar hayatımıza girdi. Artık birçok işi internet ortamından ve bilgisayarlarımız üzerinden yapar hale geldik. Bu gelişmeler hayatımızı öylesine kolaylaştırdı ki, iş hayatımıza daha fazla odaklanmamızı ve yaptığımız tasarrufları yatırımlara ayırmamızı sağladı.

Özellikle yatırımlara ayrılan kaynağın fazlalaşmasıyla birlikte işletmelerin iş hacimlerinin daha da büyütme fırsatı buldu. Böylelikle büyüyen iş hacimleri beraberinde yeni iş alanlarını ve ihtiyaç duyulan insan iş gücünü doğurdu.

E-dönüşüm nedir?

E-dönüşüm” kavramı o kadar yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ki, gerçek anlamını yitirmiştir. Şu anda, teknoloji bir kuruluşun büyüme ve başarılı olma kabiliyetinde kritik bir rol oynamaktadır ve E- dönüşüm dijitalleşmeyle çok ilgilidir.
Her kuruluş için geçerli olan bir tanımı belirlemek oldukça zordur. Bununla birlikte, geniş anlamda e-dönüşüm, dijital teknolojiyi bir işletmenin tüm alanlarına entegre ederek, çalışma şeklini ve müşterilerine nasıl değer sunduğunu değiştirmektir. Bu, kuruluşların mevcut koşullarına sürekli olarak meydan okumasını ve iş hayatının dışında düşünmesini gerektiren kültürel bir değişikliktir. Bazı tanımlar işletmelerin neyi başarmayı beklediğine odaklanırken, inovasyon, varlıkların dijitalleştirilmesi ve teknoloji kullanımının artması gibi unsurları vurgulamaktadır.

E-dönüşüm süreci nasıl işler?

Elektronik dönüşüm (edönüşüm) olarak adlandırılan geçiş süreci, işletmelerin yürüttüğü neredeyse tüm prosedürlerin sorunsuza yakın bir şekilde uygulanmasını mümkün kılmaktadır. … e-Muhasebe: Geleneksel olarak el ile yapılan tüm muhasebe işlemlerinin ve hazırlanan belgelerin tamamen elektronik ortama aktarılmasıdır.

E-dönüşümün en önemli bileşeni nedir?

E-fatura uygulaması , E-dönüşümün en önemli unsurlarından birisi. E– faturanın matbu faturadan temel farkı, bilgisayar ortamında hazırlanması, saklanması ve gönderilmesidir.

E-dönüşüm neden değerli?

Ülkemizde ticari hayatın daha hızlı ve güvenli hale gelmesinin en önemli adımlarında birisi GİB e-Dönüşüm uygulamaladır. Bu uygulamalar sayasinden hem çok ciddi maliyet tasarrufu sağlanmış hemde kağıt tasarrufu ile milyonlarca ağaç kesilmekten kurtarılmıştır.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

Diğer tanımlar “dijital dönüşümün, dijital teknolojinin insan toplumunun her alanında uygulanmasına ilişkin değişiklikleri içerdiğini” ortaya koymaktadır. Ancak, iş söz konusu olduğunda, dijital dönüşüm daha çok işlemleri otomatikleştirmek, insanlar ve yeni iş modelleri hakkındadır. Doğru kararları almak için dijital ortamın şirketiniz için ne anlama geldiğini anlamak şarttır. Bununla birlikte, dijital dönüşümün nihai hedefi, gelişmek ve başarılı olmak için değişen koşullara ve stratejilere hareket etme ve bunlara tepki verme yeteneği olmalıdır. Dijital dönüşüm, veri toplayabilen, analiz edebilen ve raporlayabilen ve gerektiğinde yanıt verebilen bir bilgi lojistik sistemi içermelidir. Yanıt verme yeteneği, iş operasyonlarını optimize etmek için gereklidir ve farklı araçlar ve teknolojiler gerektirir.

E-dönüşüm neden gereklidir?

Dijital dönüşümün temel itici güçleri, karlılık, müşteri memnuniyeti ve piyasaya sürülen hızdır. Diğer faydalarına baktığımızda ise öncelikle departmanlar arasında geliştirilmiş işbirliğini görüyoruz.

Devasa bir dijital dönüşüm kuruluşun her seviyesini etkileyecektir. Tüm süreçlerin ve stratejilerin ve şirket kültürünün ele alınması gerekir. Tüm departmanlar hizalandığında ve birbirleriyle işbirliği yapabildiklerinde, başarılı ve kendinden emin bir geçiş şansı daha güçlüdür.

Verimliliği arttırmak

E-dönüşüm, süreçleri optimize etmeyi ve iş akışlarını daha hızlı, daha kolay ve daha verimli hale getirmeyi içerir, çünkü evrak işleyerek saat harcamak yerine verimliliği artıran ve çalışanların diğer etkinliklere odaklanmalarını sağlayan dijital iş akışları oluşturabilirsiniz.

E-dönüşüm, önemli görevlerin ve projelerin çok daha hızlı ilerlemesini sağlayan çok daha verimli sistemler ve süreçler oluşturmanıza olanak tanır.

Daha iyi bir hizmet sunmak

Herhangi bir şirketin e-dönüşümünün en kritik amacı müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaktır. Bu hedefe ulaşma yolunda, şirketiniz artan gelir ve kar marjlarına ulaşabilir.

Süreç optimizasyonu

E-dönüşüm, iş yapma şeklimizi geliştirmek için iş ve organizasyon faaliyetlerinin, süreçlerinin ve yetkinliklerinin ve modellerinin yoğun bir şekilde değiştirilmesidir. Temel amaç süreç optimizasyonudur. Bununla birlikte, dijital teknolojinin endüstrileri ne kadar hızlı bozduğu göz önüne alındığında, sürekli olarak değişime ve adaptasyonlara hazırlıklı olmak önemlidir.

Dijital stratejinin amacı, müşterilerinizin deneyimini ve kuruluşunuzun rekabet avantajını artırmaktır. Ayrıca, dijital dönüşüm iş yapma yolunu geliştirmeye çalışır. Ancak, bu anahtar böyle gerçekleşmez. Bir stratejiye ve stratejik hedeflerinizi destekleyecek araçlara ihtiyacınız var.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

E-dönüşüm, sonunda çeşitli bağlantılı aracı hedefleri olan ve süreçler arasında sürekli optimizasyona doğru ilerleyen bir yolculuktur. Bu rota, bir yol haritası ile açık ve planlı bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor ve organizasyon içindeki herkesi içermelidir.

E-dönüşümle ilgili ayrıntıları verdikten sonra e-dönüşüm kontör fiyat rehberi ile ilgili olarak detaylı bilgilere geçebiliriz.

E fatura fiyatları

e fatura fiyatları günün koşullarına göre değişebilen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Birim ve adede göre değişen fiyatlar ise şu şekilde yer alıyor:

E fatura fiyatları Birim/ adet
0 – 999 adet0,98 TL
1.000 – 4.999 adet0,80 TL
5.000 – 9.999 adet0,62 TL
10.000 – 29.9990,45 TL
30.000 – 49.999 adet0,39 TL
50.000 – 199.999 adet0,34 TL
>200.000 adet0,24 TL
e fatura fiyatları

E-fatura kontör fiyatı

Kısaca e-fatura normal bir şekilde düzenlenen faturanın internet üzerinde online olarak düzenlenmesini ifade etmektedir Kağıda basılmayan fatura elektronik ortamda ve sunucular aracılığı ile firmadan firmaya iletilmektedir.

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-fatura kontör fiyatına bakıldığında birim kontör fiyatlarına dayalı olarak farklı fiyatlandırmaların yapıldığını görüyoruz. Paketteki kontör sayısı arttıkça fiyat da düşebiliyor. Bu noktada özel entegratör firmaların hazırlamış olduğu paketler bulunuyor. Örneğin paketteki kontör sayısına bağlı olarak 250.000 adetten 1.000.000 adete kadar kontör bulunabiliyor. Burada her bir kontör bir faturayı simgeliyor. Bu bağlamda 250.000 adetlik paketin birim fiyatı örneğin 0,25 TL ise 1.000.000 adetlik paketin birim fiyatı 0.20 TL’ye inebiliyor.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

E-fatura kontör fiyatı noktasında bilgi almak için Özel Entegratör’ünüz olan Eray’dan talep formu doldurarak fiyat bilgisi almayı unutmayın.

E-arşiv fatura kontör fiyatı

E-arşiv faturanın kısa bir tanımına bakıldığında elektronik ortamda oluşturulan fatura alıcısına kağıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen asıl ve orijinal halinin faturayı düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik halini ifade etmektedir.

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-arşiv kontör fiyatlarına bakıldığında aynen e-faturada olduğu gibi bir birim kontör yönteminin tercih edildiğini görüyoruz. 100 kontörden başlayarak 20.000 hatta daha fazla rakamlara kadar birimlendirilen e-arşiv faturanın örneğin 100 adetlik birim fiyatı 0,36 TL iken 20.000 adetlikte birim fiyatı 0,26 seviyelerine inebilmektedir.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

Örnek olarak verdiğimiz bu fiyat bilgisinin değişen ekonomik koşullara göre farklılaşabileceğini de unutmamak gerekiyor. Burada önemli olan noktalardan bir tanesinin hizmet aldığınız entegratör firmanın size sistemiyle alakalı bütün ayrıntıları belirtmesi. Eray olarak talep formunu doldurmanız takdirde siz geri dönüş yapılacak e-arşiv fatura uygulamamızın tüm ayrıntıları ile birlikte kontör fiyatı bilgisini de alacaksınız.

E-defter kontör fiyatı

E-defterin kısaca tanımına baktığımızda e-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemin adı olarak ifade edilmektedir.

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-defter kontör fiyatına bakıldığında burada dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesini e-defter hizmetini alırken bu hizmetin nereye kadar verildiği, sınırlarının neler olduğu ve kaç firmaya kadar bu desteğin alınacağı şeklindeki soruların cevaplanması oluşturuyor.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

Bu bilgileri aldıktan sonra ufak bir araştırma yapıp e-defter kontör fiyatları ile ilgili bilgi edinebilmek mümkün. Çoğu firmada talep oluşturulup firma tarafından geri dönüşler yapıldığı için en güzeli bu şekilde bir fiyat bilgisinin alınması olacak. Bu çerçevede Eray olarak sunduğumuz e-defter hizmetine bağlı olarak bu talep formumuzu doldurarak e-defter kontör fiyatı ile ilgili detaylı bilgi almanız mümkün.

E-irsaliye kontör fiyatı

Kısaca e-irsaliye’nin tanımına bakıldığında kağıt irsaliye ile benzer özelliklere sahip fakat elektronik ortamda düzenlenen bir çözüm olduğunu görüyoruz. Sevk irsaliyesi kullananlar kağıt olarak irsaliye düzenlerken e-irsaliyeye geçiş yapanlar elektronik ortamda irsaliye düzenleyerek karşı tarafa ulaştırırlar.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi
e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-irsaliye kontör fiyatında da birim adet uygulamasının genelde uygulandığını hatırlatalım. Fiyat yine birime dayalı olarak değişebilmektedir. Eray olarak sizlere sunduğumuz e-irsaliye çözümümüz ile ilgili olarak fiyat bilgisi almanızı öneriyoruz.

E-serbest meslek makbuzu kontör fiyatı

Kısaca e-serbest meslek makbuzunun tanımına bakıldığında elektronik ortamda düzenlenen serbest meslek makbuzu olduğu görüyoruz. 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, SMM düzenlemekle yükümlü olan mükellefler bir diğer ifadeyle noterler hariç olmak üzere, mali müşavir, avukat, doktor, mimar, mühendis ve sanatçılara e-SMM uygulamasına dahil olma olanağının sağlandığını hatırlatalım.

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-serbest meslek makbuzu kontör fiyatına baktığımızda 100’lük paketlerden başlayarak 250’lik, 500’lük ve 1000’lik paketler halinde sunumların yapıldığını görüyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken nokta seçeceğimiz pakete dair hangi hizmetleri alabildiğimiz. Eray olarak sizlere sunmuş olduğumuz e-serbest meslek makbuzu uygulamamız hakkında hem detaylı bilgi hem de fiyat bilgisi için formu doldurmayı unutmayın.

E-müstahsil makbuzu kontör fiyatı

Kısaca e-müstahsil makbuzunun ne olduğuna bakıldığında, defter tutan çiftçi veya toptancıların defter tutmayan çiftçilerden satın aldıkları ürünler karşılığında düzenledikleri zorunlu ticari belge olarak ifade edilmektedir.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-müstahsil makbuzu fiyatına bakarken sizlere nasıl bir paket sunulduğunun farkına varmanız gerekiyor. Burada kastettiğimiz şey ürünle birlikte sizlere birim fiyat olarak ne sunulduğu ve paketin içerisinde hangi fiyatların olduğu şeklinde.

Eray olarak sizlere sunmuş olduğumuz e-müstahsil makbuzu uygulamamız hakkında hem detaylı bilgi hem de fiyat bilgisi bu link üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

E-mutabakat kontör fiyatı

E-mutabakatı kısaca tarif ettiğimizde kurum ve şirketler arasındaki borç-alacak, hesap hareketleri ve bakiyelerinin elektronik ortam aracılığıyla gönderilmesini olanaklı kılan ve mutabakat sürecini hızlandırmaya yarayan uygulamalar bütünü olduğunu görüyoruz.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-mutabakat kontör fiyatına bakıldığında adetli mutabakata göre fiyatlandırmanın yapıldığını görüyoruz. Örneğin 4.000 adet, 6.000 adet ve 10.000 adete göre e-mutabakat fiyatlandırmalarının yapıldığını bunların da sırasıyla birim olarak 1,2 TL, 0,9 TL ve 0,8 TL şeklinde fiyatlandırıldığını görüyoruz. Ancak zamana ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak bu fiyatın değişeceğini de hatırlatalım.

Eray olarak sizlere sunmuş olduğumuz e-mutabakat çözümlerimiz kapsamında bizden fiyat bilgisi almayı unutmayın.

E-bilet kontör fiyatı

Bugün ulaşım sektöründe yoğun olarak kullanılan e-biletle ilgili olarak öncelikle bu sistemi sağlayacak bir alt yapının olması gerektiğini hatırlatalım. Burada sizlere vurgulamak istediğimiz nokta e-bilet kapsamında bilet kapsamında işlem yapılan hayatın her alanında bu uygulamanın varlığıdır.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

E-dönüşüm kontör fiyat rehberi kapsamında e-bilet kontör fiyatına baktığımızda uygulama için nasıl bir alt yapı isteyeceğinize ve hangi hizmetlerin var olacağına yönelik olarak değişiklik gösterecek. Detaylı bilgi için Eray e-bilet çözümlerine başvurabilirsiniz.

E-imza kontör fiyatı

Burada aslında kastedilen e-imzaya bağlı olarak ödediğiniz yıllık ücret ve ayrıca ekstradan alacağınız e-imza mukabilinde ödeyeceğiniz ücrettir. Burada tercihinizi yıllık olarak mı yoksa üç yıllık olarak mı yapacağınızı belirlemeniz gerekiyor.

Yapacağınız işlemlerin daha hızlı ve daha üretken olması için Eray olarak sizler için hazırladığımız e-imza çözümlerine bir göz atmanızı tavsiye ediyoruz.

E-bordro kontör fiyatı

Kısaca e-bordro hizmeti, personel maaş bordrolarının kolayca hazırlanması ve personele tek tek imzalatmaya gerek kalmadan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) yoluyla tek tuşla elektronik ortamdan gönderilmesine imkan sağlayan uygulamanın adı olarak geçiyor.

Sorularınıza cevapları bulacağınız e-dönüşüm kontör fiyat rehberi

Bu uygulamadan özellikle çok fazla sayıda çalışanı olup ya da birden fazla noktada faaliyette bulunan, bordro, ücret pusulası, zaman çizelgelerinin ve personel tebligatlarının takibinde hızlı ve pratik olmak isteyen ayrıca zamandan ve maliyetten tasarrufu sağlamak isteyen ve son olarak arşivleme maliyetlerini minimuma indirgemek isteyen tüm kamu şirket, kurum ve kuruluşlar E-Bordro uygulamasını kullanabilir.

Eray olarak sizlere sunduğumuz e-bordro uygulaması ile ilgili olarak talep formumuzu doldurabilirsiniz.

Mağaza / Online Alışveriş