TIKLAYIN SİZİ ARAYALIM
Beni Arayın
eray.com.tr > AKADEMİ > E-Dönüşüm > E-fatura kullananların 2022’de bilmesi gereken tüm detaylar
  • ErayTeknolojiAS
  • Yorum yapılmamış
E-fatura kullananların 2022'de bilmesi gereken tüm detaylar

E-fatura kullananların 2022’de bilmesi gereken tüm detaylar

Bu yazımızda siz değerli okuyucularımıza e-fatura ile ilgili olarak bütün detayların yer aldığı bir bilgilendirmeyi yapmaya çalışacağız. Bu sayede son düzenleme hakkında bilgi sahibi olacak ve adımlarınızı daha rahat bir şekilde atacaksınız.

E-fatura aslında fiziksel olarak bildiğimiz ve elle tuttuğumuz faturanın elektronik ortama dökülmüş şeklini ifade ediyor. Bu bağlamda bilgisayar ortamında her daim ona ulaşmak mümkün hale geliyor.

Elektronik fatura uygulaması da Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan standartlara uygun olarak mesajların güvenli bir şekilde taraflar arasında aktarılmasına imkan sağlayan uygulamayı ifade etmektedir. Bu uygulamada elektronik ortamda faturanın oluşturulması ile iletilmesi ve aynı zamanda hazırlanan faturanın aynı ortamda muhafazası yer almakta diğer taraftan faturanın ibrazı ile raporlaması da bulunmaktadır.

E-fatura kimler için zorunlu?

E-fatura kullananların 2022'de bilmesi gereken tüm detaylar

Eğer 2018 ve sonraki hesap dönemlerinde 5 Milyon TL ve üzeri dönemleri brüt satış hasılatınız (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatınız) var ise 01 Temmuz 2020’ye kadar bu sisteme geçmiş olmanız gerekiyor.

Hangi bilgiler E-faturada yer alacak?

E-fatura kullananların 2022'de bilmesi gereken tüm detaylar

Yukarıda verdiğimiz zorunluluk ve geçiş sürecinden sonra bir de hazırlayacağınız e-faturada düzenlenme tarihi ve belge numarasının bulunması gerekiyor. Ayrıca e-faturayı düzenleyenin Ad ve Soyad bilgileri, eğer varsa ticaret unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi, iş adresi ve vergi kimlik numarasının bulunması gerekiyor.

Kimler 2022 yılında E-faturaya geçmek zorunda?

2021 yılı brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafı iş hasılatı) 5 Milyon TL’yi aşan işletmeler, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren eFatura uygulamasına geçiş yapmak zorundalar.

E-Arşiv fatura kaç gün geriye dönük kesilebilir?

Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük efatura ve earşiv fatura, matbu faturada da olduğu gibi, en fazla 7 gün öncesine olacak şekilde düzenlenebilir. 7 günün aşılması dahilinde %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır.

Basit Usul mükelefleride E-arşiv fatura kesecek mi

Basit usul mükellefler de GİB üzerinden earşiv fatura dilerlerse kesebilirler mi? … Basit usulde vergilendirilen mükellefler de earşiv fatura düzenler. Dilerse değil limitlere göre zorunludur.

Diğer taraftan e-faturada mal veya ürünü satın alan kimsenin adı ve soyadı, ticaret unvanı eğer bulunuyor ise vergi dairesi ve kimlik numarası da yer almalıdır.

Satılan malla ilgili olarak işin türü, miktarı, fiyatı ve tutarı, vergi türü, oran ve tutarı yine e-faturaya geçirilmediler.

Satılan malların irsaliye numarası ve teslim tarihi de yine e-faturada yer almalıdır.

E-fatura kullananların 2022'de bilmesi gereken tüm detaylar

Bunların haricinde eğer mükellefler e-faturada başka bilgilerin de yer almasını isterlerse bu durumda farklı bilgilere de yer verebilirler.

Konuyla ilgili diğer bilinmesi gerekenler

e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olmayanlar da istemeleri halinde bu uygulaman yararlanma imkanına sahipler.

Bu uygulamadan yararlananların güncel listesine ebelge.gib.gov.tr adresinden her zaman ulabilmek mümkün.

Elektronik fatura sistemine geçme zorunluluğu olan mükelleflerin işletmeleriyle ilgili bölünme, birleşme, bölünme veya tür değişikliği gibi durumlarda ayrıca devir gibi hallerde yine elektronik fatura uygulamasına geçilme zorunluluğu bulunmakta. Burada da bir süre tayin edilmiş duruda. İlgili işlemi yapan mükellefler ticaret siciline tescil tarihini izleyen ayın başın itibaren 3 ayı geçmeyecek şekilde uygulamaya dahil olmalıdırlar.

Gelir İdaresi Başkanlığı yapmış olduğu incelemeler neticesinde vergi düzeylerinde herhangi bir eksiklik tespit etmesi durumunda ilgili mükelleflerin faaliyet alanına bakmaksızın yazılı bir bildirim sunabilir. Bu mükelleflerden uygulamaya geçmeleri için geçiş hazırlıklarını yapmaları için onlara 3 ay süre verir ve e-fatura sistemine geçme zorunluluğu getirebilir.

Yazılı bildirim alan mükellefler kendilerine belirtilen yasal süreç içerisinde elektronik fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Uygulamaya geçilmezse

Belli şartlar dahilinde zorunlu tutulan e-fatura uygulamasına süresi içerisinde geçmeyen mükellefler için cezai müeyyidelerin uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu Çerçevede kanunda öngörülen cezalar sadece e-faturayı düzenlemeyen için değil aynı zamanda matbu kağıt olarak yapılan düzenleme alanını da kapsamaktadır.

Son olarak detaylarını verdiğimiz e-fatura ile ilgili olarak ilgili tarihlere dikkat etmenizi öneriyoruz.

Mağaza / Online Alışveriş